Archívum - 2005/2

Ikermesterség

Egypetéjű ikrek esetén egy megtermékenyített petesejtből azonos génállománnyal rendelkező két vagy több azonos nemű utód születik. Az ilyen ikerterhesség olyan ritka folyamat, amely természetes úton tulajdonképpen egy "klónnak" kialakulását eredményezi. Az egypetéjű ikrek genetikai szempontból teljesen egyformák, mindig azonos neműek, szemük, hajuk színe, az ujjlenyomatuk és a vércsoport-tulajdonságaik is teljesen megegyeznek. Nincs olyan genetikai és azonosítóvizsgálat, amely fiziológiai módszerekkel megkülönböztetné őket, Sándorékat se nagyon lehet. 1968-ban Zsolt öt perccel hamarabb érkezett, ő immár alezredesi, Tamás, az öcs pedig őrnagyi rendfokozatot visel. Persze Sándorék hiába egypetéjű ikrek, nem feltételezik azt, hogy egyformák is. Külsejükben - az őket csak felületesen ismerők számára - nagy hasonlóság van, belülről azonban teljesen mások, két külön személyiségként, de szomszédként élik életüket.

 

A felszámolók

A tévéhíradók tudósításait nézve már mi sem kapjuk fel a fejünket, ha golyóálló mellényes, maszkot viselő, speciálisan felszerelt rendőrök segédkeznek egy-egy veszélyesnek ítélt bűnöző elfogásában. A Regiment vendége a "fekete sereg" irányítója, dr. Lantos István rendőr alezredes, a Rendészeti Biztonsági Szolgálat Különleges Szolgálatok Parancsnokságának nemrégiben kinevezett igazgatója. A KSZP magában foglalja a Tűzszerész Szolgálatot, a Pénzkísérő Szolgálatot és természetesen a Terrorelhárító Szolgálatot, amelynek eddig a parancsnoka volt.

 

Bátorságpróba

A magyar ejtőernyőzés történetének legkorábbi mozzanata az 1600-as években megelőzte a korát. A magyar kötődésű Verancsics Fausztusz Olaszországban megjelent "Machinae novae" című munkájában, egyéb találmányai között, pontosan meghatározta a gyakorlatban is használható ejtőernyő lényegét. Nem bizonyítható, de sok forrás utal arra, hogy a szerkezetet ki is próbálták Pisában vagy Velencében. Az ejtőernyő gyakorlati alkalmazásának elterjedéséig még évszázadoknak kellett eltelnie, azonban amikor az aviatika az 1900-as évek kezdetén ugrásszerű fejlődésnek indult, az ejtőernyő jelentősége ismét előtérbe került - mindenekelőtt légi mentőeszköz funkciójában. Az első világháború során hamarosan a megfigyelő léggömbök személyzetének egyetlen mentsvára az ejtőernyő lett. A feljegyzett 177 ejtőernyős menekülés során 169-szer ballonkosárból, nyolcszor repülőgépből ugrottak ki!

 

Az ég katonái II.

A háború utáni évek a katonai ejtőernyőzés számára inkább sporteredményeket hoztak, semmint szakmai fejlődést. Napjainkban a katonai ejtőernyőzés a Magyar Honvédség apró, némileg elhanyagolt szegmenseként háttérbe szorult, kevés nyilvánosságot kap.

 

Tengerészgyalogosok

2003. július 18. és 2004. május 14. között hallgatója voltam az Egyesült Államok Tengerészgyalogság Expedíciós Hadműveletek Iskolájának (Expeditionary Warfare School, EWS). Az iskola Quantico bázison, ötven kilométerre Washingtontól, Virginia államban található.

Az iskola a tengerészgyalogság egyetemének keretein belül működik. 1921-ben alapították Amphibious Warfare School, azaz Partraszálló Hadműveletek Iskolája néven. Az alapítók céljai között szerepelt, hogy tíz hónap alatt felkészítsék a tengerészgyalogság, a társfegyveres erők és a szövetséges országok tisztjeit expedíciós hadműveletek szervezésére, tervezésére és végrehajtására a Tengerészgyalogos Légi-Szárazföldi Harccsoport (Marine Air-Ground Task Forces, MAGTF) bármely beosztásában. A képzés során nagy súlyt fektetnek a vezetés és irányítás, a harc megvívása, az összfegyvernemi harc megvívása és a különböző fegyvernemek alkalmazásai kérdéseire.

 

Zöldsapkások

Mielőtt belekezdenénk az életképek leírásába, érdemes néhány szót ejteni magáról a ROBIN SAGE gyakorlatról, illetve az Egyesült Államok Hadserege Különleges Erőinek kiképzéséről. A Special Forces (SF) avagy zöldsapkások az USA hadseregének elit egységei. A 12 fős úgynevezett Alfa csoportok katonái a szakirányoknak megfelelően külön kerülnek kiképzésre. Így ki-ki híradó, egészségügyi, fegyveres vagy műszaki kiképzést kap. Maga a kiképzés is több fázisból áll.

Tovább »

 

Vérrel írt tízparancsolat

Sztálingrád, Budapest, Berlin, Saigon, Mogadishu, Bagdad. Hosszan lehetne sorolni azokat a városokat, amelyeket csak házról házra harcolva foglalhattak el a támadók, vagy éppen a védők tartottak ki a romok között az utolsó töltényükig.

A városharcok (szakkifejezéssel helységharcok) tapasztalata azt bizonyítja, hogy ilyen feladattal a győzelem reményében csak tökéletesen kiképzett, speciálisan felszerelt katonákat szabad küldeni. Íme a Magyar Honvédség helységharcra felkészített katonáinak felszerelése és a bevetés (szó szerint: vérrel írt!) tízparancsolata.

 

Az elfelejtett hadosztály

A szakértők egy része úgy tartja, hogy a két légideszant-hadosztály bevetésével 1945. március 24-én végrehajtott "Varsity" hadművelet felesleges volt. Montgomery tábornagy kizárólag azért erőltette, hogy a horribilis összegekért létrehozott fegyvernem - feledtetve fél évvel korábbi, fájó kudarcát a "Market Garden" hadműveletben - egy jól sikerült támadás emlékével fejezze be a háborút. Mások viszont védelmükbe veszik Monty döntését. Szerintük ugyanis a Rajnán elfoglalt remageni és oppenheimi hídfők után a Wesel várostól északra, harmadikként létrehozott átkelőhely olyan további rést ütött a németek védelmi vonalán, melyet már képtelenek voltak betömni. A hídfőt pedig, ami egyértelműen hozzájárult a csikorgó náci hadigépezet teljes leállásához, a légideszantosok közreműködésével sikerült 24 óra alatt kiszélesíteni.

 

Mítosz és valóság

Adolf Hitler és a náci vezérkar utolsó napjairól könyvtárnyi kötetet írtak össze - szovjet, angol, amerikai és német szerzők. Szemtanúk, katonák, történészek, újságírók s a titkosszolgálatok vizsgálatokat vezető tisztjei. Utolsóként, nemrégiben, Hitler egyik titkárnője, Traudl Junge tette közzé emlékiratait, amelyből A bukás című, világszerte nagy érdeklődést kiváltó filmet forgattak. Így aki nem olvasta el a betűtengert, a filmet megnézve láthatta, mi történt az emberiség egyik legszörnyűbb zsarnokával és környezetével az utolsó napokban. De vajon pontos képet kapott-e a Führerről s arról a miliőről, amely őt körülvette? Sajnos nem!

 

Museo de la Revolución

Ha az embernek megadja a sors, hogy ellátogasson Havannába, először eszébe sem jut, hogy felkeresse a Forradalom Múzeumát. Sőt, egy ideig nem akar semmi mást, csak az árnyékba húzódva ülni egy étterem teraszán. Innen lehet legtisztábban hallani a hol vérpezsdítő, hol szívbe markoló dalokat játszó zenekart, és valahogy még a nevetségesen olcsó mojito is jobban esik. Aztán eltelik egy perceknek tűnő óra, és a kötelességtudat hosszú ostrom után végül legyűri a kubaiaktól gyorsan eltanult lustaságot, finomabban fogalmazva a manana (ráérünk még) hangulatát, és az embernek végre eszébe jut a feladat: a Regiment főszerkesztőjétől érkezett felkérés.

Mi mást tehettem volna? Felcsaptam az útikönyvet, majd a számla kiegyenlítése után magam mögött hagytam az idillt, és vigyázó szememet a várostérképre vetve elindultam a Forradalom Múzeuma, azaz a Museo de la Revolución felé.

 

Talpalatnyi föld

A Falkland-szigetek hovatartozása régóta vita tárgyát képezte Argentína és Nagy-Britannia között. A terület Nagy-Britannia fennhatósága alá tartozott, de a dél-amerikai ország is magának követelte. A tárgyalások a hovatartozásról 1965-ben kudarcba fulladtak. Argentínában eközben gazdasági és politikai válság alakult ki. Puccsal katonai junta ragadta magához a hatalmat. Mivel a válságból ők sem tudták kivezetni az országot, ezért a lakosság figyelmét szerették volna elterelni egy katonai akcióval. A közvéleményt akarták megnyerni, amikor nacionalista érzelmekre játszva intervenciót indítottak a régóta visszakövetelt, általuk Malvin-szigeteknek hívott területért.

 

Az afgán pokol

1979. december elején a Turkesztáni Katonai Körzetben részleges mozgósítást rendeltek el, 50 000 tartalékost hívtak be. Az afganisztáni feladatra kijelölt 40. Hadsereget hadi létszámra egészítették ki, parancsnokául Jurij V. Tyuharinov altábornagyot nevezték ki. Szokolov marsall honvédelmi miniszterhelyettest mint összekötőt a 40. Hadsereg parancsnokságára vezényelték. A csapatok készen álltak a feladat teljesítésére. Az invázióról a végleges döntést december 12-én hozták meg.

 

Félbeholt életek...

Hazánk geopolitikai helyzete folytán nem maradhatott távol a XX. század világháborúitól, mint ahogy egyetlen nagyobb összecsapás sem kerülte el a Kárpát-medencét a népvándorlás kora óta. S ahogy mindenkor súlyos veszteségek érték az itt élőket, Magyarország embervesztesége a XX. század első felében is kiemelkedően magasnak bizonyult.

 

Piavétól a Donig

Ritka ünnepre, a magyar hadtörténelem 25 éves időszakát felölelő kiállítás megnyitójára gyülekezhettek a második világháború európai befejezésének 60. évfordulóján a XX. század első felének avatott szakértői, múzeológusok és hagyományőrzők.

 

Wargame

Az előző számban bemutatkozott a wargame, azaz a játékcsatázás. Megismertük az "életrajzát". Kerüljünk hát közelebbi ismeretségbe ezzel a tizenkettő és százötven éves kor közötti fiúknak való játékos szórakozással.

Homokszínű búzavirág

Harcjárművek felsorolásakor talán utoljára jut eszünkbe a motorkerékpár, de ha meglátjuk a BMW oldalkocsis "fogatát", kételkedés nélkül felvesszük a listára. A második világháborúban számtalan hasonló járművet használtak futár- és felderítőcélokra, melyeknek többsége eredetileg polgári változat volt. A balkáni, afrikai és a keleti front út-, és talajviszonyainak ezek már nem tudtak megfelelni, így került sor a BMW R 75 és a Zündapp KS 750 típusú, oldalkocsis motorkerékpárok harci változatainak kifejlesztésére. Ezek már mindenben megfeleltek a követelményeknek. Három fő szállítása teljes felszereléssel, megfelelő terepjáró képesség, könnyű kezelhetőség, biztonságos üzemelés, egyszerű karbantartás jellemezte ezeket a nem mindennapi járműveket.