Teljes cikk

A háború nem babazsúr!
Dale Dye: mindig a frontvonalban
Snoj Péter

Húsz éven át szolgált az Amerikai Egyesült Államok tengerészgyalogságánál. Három évet töltött Vietnamban, a háború legvéresebb időszakában. Nyugállományba vonulása óta pedig - saját bevallása szerint is - szakadatlanul nyaggatja a háborús filmek színészeit, hogy a filmvászon a lehető leghűbb képet adja a harcokról és a katonák helytállásáról. Azóta mindenki úgy ismeri Dale Dye-t, mint a hollywoodi háborúk nagy mesterét.

regiment.hu

Ifjabb Dale Adam Dye 1944. október 8-án született az egyesült államokbeli Missouri államban. A család egyke gyermekeként szinte minden szabadidejét édesapjával töltötte, aki szeszes italok forgalmazásával járta az országot. Egy alkalommal, amikor Dye ötéves lehetett, kihallgatott egy kocsmai beszélgetést. Emlékei szerint a meglett férfi valamilyen csendes-óceáni szigetről és az ott vívott ádáz harcokról mesélt barátainak. A részletek felkeltették a figyelmét, s amikor hazatért, rögtön keresgélni kezdett történelemkönyveiben. Iwo Jima, 1945. Megtalálta az emlegetett szigetet és annak történetét a híres fotóval együtt, amely azóta is az amerikai kultúra egy nagyon fontos ékköve.

Dale Dye ekkor határozta el, hogy amint elég idős lesz hozzá, jelentkezik a tengerészgyalogosokhoz, és ő is kiveszi a részét a haza szolgálatából. Tizennyolc évesen háromszor is felvételizett Annapolisba, a haditengerészeti akadémiára, azonban mindannyiszor el is bukott az előfelvételi vizsga matematikai feladványain. Mivel családja képtelen lett volna még egy negyedik nekifutást is finanszírozni, ráadásul saját maga is megelégelte a csalódást, 1964-ben jelentkezett a tengerészgyalogság sorállományába.

Haditudósító és háborús hős

Épphogy befejezte kiképzését, egységét az elsők között vezényelték Vietnamba 1965-ben. Akkori parancsnokai hamar észrevették gazdag szókincsét, kíváncsiskodó természetét és jó megfigyelőképességét, így felajánlották neki, hogy legyen a kötelék haditudósítója. Ettől kezdve a fő feladata az események fotografálása és összefoglalása volt. Dye azonban nemcsak a saját parancsnoksága felé küldte el cikkeit, amiket aztán az országos lapok hoztak le, hanem külön gondot fordított arra is, hogy az írásaiban szereplő katonák szülővárosába is eljuttassa a híreket, hogy a helyi újságok is megjelentethessék a „környékről származó srácok hőstetteit”. Második vietnami szolgálata alkalmával - a Tet offenzíva során - egysége a Ford hadművelet részeként 1968 márciusában azt a feladatot kapta, hogy számolja fel a Hue körül maradt észak-vietnami ellenállást. Mint egy interjúban Dale Dye százados (1968-ban még őrmester) felidézte, sokáig senkivel sem találkoztak a megrettent helyi lakosokon kívül. Onnan tudták, hogy egy gócpont felé közelednek, amikor belefutottak az első robbanócsapdákba. A vietkong harcosok nagyon leleményesek voltak. Kibiztosított kézigránátokat helyeztek el amerikai ételfejadagok konzervdobozaiba. A konzerv fala nem engedte élesíteni a gránátot, viszont azonnal működésbe lépett, ha egy katona elbotlott a fűben kifeszített damilban. Az egyik ilyen eset nagyon megrázta az őrmestert. Egy Wilson nevű közlegény pár méterrel előtte haladt, és átvágott egy bozótoson. Egy pillanattal később már a földön feküdt, testéből mindenütt szilánkok álltak ki. Azonnal odasietett, és igyekezett elállítani a vérzést, míg a felcser oda nem ér. Emlékei szerint egy hátirádió akkumulátorának celofánborítását szaggatta le, hogy azzal körbecsavarva Wilson mellkasán összehúzza a tátongó nyílt sebet. Az interjúban arra is kitért, hogy a szájon át lélegeztetés pillanatában úgy érezte, mintha épp furulyázni próbálna, ugyanis le kellett fognia bajtársa sebeit, hogy ne illanjon el a befújt levegő. Wilson még megérte, amint helikopterre tették, ám a kórházba vezető út alatt meghalt. Dale Dye őrmestert azonban ettől kezdve már nemcsak firkászként kezelték társai, hanem olyan tengerészgyalogosként, akire számíthatnak, ha baj van.

regiment.hu

Folytatták a küldetést. Ahogy mindjobban közeledtek az ellenséges erők felé, egyre több tűzharcba keveredtek. Aztán az észak-vietnamiak egy tisztás kellős közepén oldalba támadták őket, ami olyannyira váratlanul érte az amerikaiakat, hogy az egység parancsnoka kénytelen volt visszavonulót fújni egy jobban védhető állásig. Dye és egy géppuskás azonban már nem tudott hátrálni, helyben kellett beásni magukat. Az M60-as kezelőjének segítőjét a visszavonulás közben lőtték le. Mivel nála volt a géppuska minden tartalék lőszere, életbevágóan fontos volt eljutni a katona holttestéhez, és megszerezni a hevedereket. Dye őrmester - aki ekkorra már több aknasérülést is elszenvedett - átkúszott a tisztáson, magához vette az M60-as lőszerét, és visszatért bajtársához. Megállás nélkül tüzeltek mindenre, ami mozgott, egészen addig, amíg el nem fogyott a tartalékuk. A történethez a veterán tengerészgyalogos azt is hozzáfűzte, hogy soha nem történt még vele olyan, hogy már a pisztolya összes tárát is kiürítette.

Életüket végül az amerikai tüzérség mentette meg. Ahogy becsapódtak az első 81 mm-es aknavető és a 105 mm-es Howitzer gránátok, az ellenség meghátrált. Amikor a szakaszuk újra elérte a tisztást, parancsnokuk megdöbbenve látta, hogy mekkora túlerővel voltak képesek leszámolni ketten. Dye szerint ez volt a második jó pont, amit katonatársai sze­mében szerzett. Felettesei elismeréséhez azonban még „szükség volt” egy harmadik helytállásra is. Másnap az alegység őrjárata ellenséges tűzbe sétált, ahol többen megsebesültek, köztük a szakasz orvosa is. Miután minden bajtársát kihúzta a tűzvonalból, a doki életét igyekezett megmenteni. Amint letérdelt mellé, egy hatalmas csattanást hallott, és a következő pillanatban a földön fekve tért magához. Egy aknagránát csapódott be, ám a földet térés okozta fájdalmon kívül mást nem érzett. Seb után kutatva rettegve tapogatta végig magát, majd rátapintott két kulacsa maradványaira. A srapnel mindkettőt szétvágta, vízzel beterítve Dye őrmestert. Mindebből akkor csak annyit fogott fel, hogy épségben van, azonnal folytatta társa mentését.

Az alacsonyan zúgó lövedékek miatt a hasán fekve, szinte látatlanul próbálta kezelni a felcser sebesülését. Bekötötte, majd morfiumot akart adni neki. Ám a kis tubus végén hegyesedő tű még a harmadik és negyedik próbálkozásra sem szúródott bele a katona combjába. Az alélt doktor ordított rá, hogy ötödjére próbálja már meg a tűről előbb leszedni a műanyag borítást. Sebesült bajtársa végül túlélte a háborút.

Sorozatos, rendkívüli helytállásáért Dale Adam Dye őrmester kiérdemelte a Bronz Csillag kitüntetést.

Egy új frontvonal: Hollywood

A vietnami háború után egészen 1984-ig szolgált még a tengerészgyalogságnál, állomásozott Bejrútban, ahol csak pár nap választotta el attól, hogy ő is ott legyen abban a barakkban, amelyet 1983-ban öngyilkos merénylők felrobbantottak, megölve több mint 200 tengerészgyalogost. Századosi rendfokozatban szerelt le. A civil életbe történő visszatérés első lépései között hozta létre a szinte kizárólag veterán katonák alkotta Warrior Inc. társaságot. A ma is működő cég fő célja, hogy a háborús témákkal, katonák történetével foglalkozó filmek a lehető legélethűbbek legyenek mind a felszerelések, mind pedig a színészi játék tekintetében.

regiment.hu

Hosszú út vezetett a mai ismertséghez. Kezdetben Hollywood nem tudott és nem is nagyon akart mit kezdeni a pattogó veteránnal, aki állandóan azt szajkózta, hogy az addig készített háborús mozik babazsúrba illő kontárjelenetek sorait vonultatják fel. A folyamatos visszautasításoknak a Vietnamot szintén megjárt Oliver Stone vetett véget azzal, hogy felkérte Dye-t szakértőnek A szakasz című filmjébe. Az 1986-os alkotás végre megtörte a jeget. Az amerikai filmgyártás világa felismerte a Dale Dye-ban rejlő lehetőségeket, és ettől kezdve a Warrior Inc. csillaga magasra tört. Neve mégis leginkább a 2001-es Az elit alakulat című miniszéria sikerével vált ismertté. Ugyan a sorozatot megelőző (és az utána következő) filmekben is mindig jutott kisebb-nagyobb szerep a tengerészgyalogos veteránnak, mégis a 101. légideszant-hadosztály ejtőernyőseinek történetét feldolgozó, mára már klasszikusnak tekinthető remekműben csillogtathatta meg igazán színészi tudását. Robert F. Sink ezredes, az 506-os ezred parancsnokának megformálásával sikerült felhívnia magára a figyelmet olyannyira, hogy már világszerte ismerik színészképző munkásságát. Ebben nagy szerepe volt persze a miniszéria werkfilmjeinek is, amelyekből kiderült, hogy a valós személyeket, katonákat alakító színészeknek milyen komoly és szigorú alapkiképzésen kellett keresztülmenniük ahhoz, hogy szerepelhessenek a vásznon.

Filmes szerepei és szakértői munkái mellett számos alkalommal kölcsönözte a hangját animációs filmek (rendszerint mindig valamilyen katonai vonatkozású szereplőnek) és számítógépes játékok karaktereinek. Temérdek könyv viseli nevét, több kötet témáját személyes múltjából merítette, más kiadványai pedig kitalált történetű regények.

regiment.hu

Dale Dye munkássága mára már védjegy és egyfajta presztízs a filmkészítők körében. Hiszen ha bármely háborús moziról, sorozatról kiderül, hogy ő is jelen van a forgatáson, már-már borítékolható a siker. Legalábbis kor- és élethűségben nem lesz ok panaszra. Ha nem is kizárólag csak az ő munkájának tekinthető olyan filmek sikere, mint például a Ryan közlegény megmentése, A hős alakulat (szintén tízrészes miniszéra) és A bevetés szabályai, de az mindenképpen elmondható, hogy kézjegye jól észrevehető és fontos alkotóelem a mára már világhírű filmekben.