Impresszum

Alapító főszerkesztő:
Tőrös István

Lapmenedzser:
Muradin Andrea

A 2017/1 szám szerzői:
Sáry Zoltán
Sebők János
Toldi Miklós
ifj. Tőrös István
Trautmann Balázs
Varga Csaba Béla
Zsig Zoltán

Kiadja a Regiment Militária Kft.

Szerkesztőség:
1581 Budapest, Pf. 47.
Telefon és fax: (1) 299 8384

Előkészítés:
WellCom Grafikai Stúdió

Nyomdai kivitelezés:
Ipress Center Central Europe Zrt.

HU ISSN 1 786-5697