Archívum - 2005/3

A magyar vándor
Tőrös István

A viharsarki mezőhegyesi általános iskolás évek alatt a nagyszülői várakozások szerint még kispapnak is készült, majd a makói - hagymavárosi - középiskolában először jogász szeretett volna lenni, azután inkább a Közgázról álmodozott, mégis katonaként kezdte a pályafutását. Eddigi szolgálata közben közelről ismerte meg a jutai dombokat és a nyírteleki homokalapot is, tanult hazájában és külföldön, Keleten és Nyugaton, koptatta az egyetemi iskolapadokat katonai és polgári intézetekben egyaránt, tartja az egyetemi gyorsvizsga-rekordot még ma is, később éveken át maga is államvizsgáztatott a műszakin, előadásokat tart a világ számos országában, személyes ismeretségen alapuló kapcsolata van több ország államfőjével, kormányfőjével, ipari és katonai vezetőivel. Becenevén, Isaként szólítják Ukrajnában, az USA-ban, Kazahsztánban, Japánban, Salvadorban, Spanyolországban és még vagy tucatnyi országban.

 

Magyarok a Mekong partján
Hajdú T. László

Az ENSZ egy 2002-ben hozott határozatában május 29-ét a világszervezet első, 1948-ban az ezen a napon kezdett békefenntartó missziójának tiszteletére a békefenntartás napjává nyilvánította. Nem ismeretlen fogalom a békefenntartás a magyar hadseregben. Magyar katonák az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében több békefenntartó és békekikényszerítő akcióban vettek részt. Jelenleg több békefenntartó misszióban van jelen a Magyar Honvédség. A Monarchia összeomlása után megalakult önálló magyar fegyveres erők első békefenntartó küldetésére 1973-75 között került sor Vietnamban. 2005. május 27-én a vietnami Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság (NEFB) magyar tagozata a békefenntartás napja és a misszió befejezésének 30. évfordulója alkalmából megemlékezést, "ünnepi állománygyűlést" tartott.

 

Napok hordaléka
Kiss Dezső alezredes

A lengyelországi felkészítést követően 2003. augusztus 6-án érkeztünk meg Kuvaitba, 13-án a Közép-Irakban lévő Babilonba, ahol a 64 000 négyzetkilométeres felelősségi körzetű, közel tízezer fős, 26 ország erőit egyesítő MND CS parancsnokságán sajtófőnök-helyettesként szolgáltam 2004 márciusáig.

 

Koszovo Force 12
Lippai Péter alezredes

A Balkán-félsziget évszázadok óta a világ egyik puskaporos hordója, amely a huszadik században is komoly biztonsági tűzfészek maradt. A térség feszültségeinek többsége nagyon világosan visszavezethető a török hódoltság időszakáig. Jugoszlávia felbomlásával az etnikai és vallási hovatartozás szembefordította egymással a területén látszólag békében élő vegyes lakosságot. A központi hatalom gyengülésével az etnikai összetartozás - párosulva a vallással - a legfőbb rendezőerővé vált, amely a másik kultúrkörhöz tartozókkal szembeni egyre csökkenő toleranciához vezetett. Az indulatok végül kegyetlen etnikai tisztogatásokat eredményeztek. Ennek a jelenségnek egyik példája az egykori jugoszláv tartomány, a még mindig rendezetlen státusú Koszovó, amely hazánk érdekeit talán leginkább befolyásolni képes és egyik legközelebbi feszültségforrás.

 

Mesterlövészek
Kékesi György őrnagy

A mesterlövész kifejezést mindig is valamiféle misztikus homály lengte körül. Abban mindenkinek megegyezik a véleménye, hogy olyan emberekről van szó, akik különleges képességeik révén egészen kis célokat is pontosan eltalálnak. Azt, hogy mindezek mögött mennyi munka, gyakorlás és technika rejlik, már sokkal kevesebben tudják. Készült ugyan néhány olyan mozifilm, amelyben főszereplők voltak a mesterlövészek, a valóság azért mást mutat, mint minden ilyen alkotás.

 

Tisztgyár
Nagy László zászlós

2005. február 27. óta 15 magyar katona (13 tiszt, 2 tiszthelyettes) teljesít szolgálatot Irakban, a NATO Kiképző Missziójában, amelynek közismert angol rövidítése az NTM-I. 12 fő Bagdadban dolgozik az NTM-I főparancsnokságán, míg a többiek (3 fő) al Rusztamijában teljesítenek szolgálatot az Iraki Katonai Akadémia (Iraqi Military Academy Al Rustamiyah - IMAR) állományában. Nagy László zászlós (akit már ismerhetnek az olvasók a Regiment 1. számából, "Rangers Lead The Way!") szintén al Rusztamijában teljesít szolgálatot, ahol századvezénylő zászlósként (Company Training Sergeant Major) dolgozik.

Tovább »

 

Vigyázat, fegyver!
Sándor Tamás őrnagy

A missziókban szolgáló katonáink számára az egyik legtöbbször elvégzendő feladat az Ellenőrző-Áteresztő Pontok (EÁP) üzemeltetése.

A gépjárművek átvizsgálásakor a cél részben az utazók igazoltatása, esetlegesen körözött személyek letartóztatása, illetve a jármű vagy a járműben utazók átvizsgálása, hogy ne kerülhessen fegyver vagy robbanóanyag a védett övezetbe.

 

A sosemvolt invázió
Horváth Zoltán

1945 tavaszán az amerikai csapatok egyre szorosabbra vonták a gyűrűt Japán körül. Eközben a hadműveleti tervezők lázasan dolgoztak minden idők legnagyobb partraszállásának forgatókönyvén. A Washingtonban, Guam szigetén és Manilában tevékenykedő szakértők egyetértettek abban, hogy olyan vállalkozás utolsó simításait végzik, amelynek végrehajtása során az USA-nak az addigiakon messze túltevő veszteségekre kell számítania.

 

A főcsapás iránya
Jakus János alezredes

1955. május 11-én nyolc európai ország - a Szovjetunió, Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Románia, Német Demokratikus Köztársaság és Magyarország - legfelső politikai vezetői tanácskozásra gyűltek össze Varsóban, ahol döntöttek a kölcsönös barátsági, együttműködési és segítségnyújtási egyezmény megkötéséről. Aláírására 1955. május 14-én került sor, Magyarország részéről Hegedűs András, a Minisztertanács elnöke látta el kézjegyével szerződést.

 

Trafalgar 200
Varga György

Amikor 2005. június 28-án úgy este fél 10 körül a rendezők nagy örömére végül besötétedett az ég a dél-angliai Portsmuth kikötője felett, végre kezdetét vehette az angolok trafalgari győzelmének megünneplésére hivatott rendezvénysorozat egyik, a szó szoros értelmében legfényesebb programja, a Son et lumiere, azaz a Hang- és fényjáték. Utóbbiból eleinte kevés volt, mindössze a kikötő vizén szétoszlott rendőrmotorosok kék lámpái villogtak a sötétben. (Igaz, belőlük meglehetősen sok volt, amelynek szükségességét a július 7-i londoni merénylet utólag fényesen igazolta.) Hangban viszont nem volt hiány, pattogtak a vezényszavak, zúgtak az indulók (angolok és franciák vegyesen), dörögtek az ágyúk, jajgattak a sebesültek. Egy sztentori hang egy sokak által elfelejtett, mások szerint viszont felejthetetlen történetet mesélt.

 

Földön, vízen, sivatagban
Zsig Zoltán

A BTR-80-as típusú páncélozott szállító harcjárművet a BTR-70-es alapján, annak utódjául fejlesztették ki, elsősorban exportcélokra. A jármű elődjeit a Gorkij autógyárban készítették, az új változatot azonban az Arzamasz gépgyárban tervezték meg, Maszjagin főkonstruktőr vezetésével, majd kezdték meg a sorozatgyártását. A jármű gyári típusjelzése GAZ-5903. A BTR az orosz bronyetranszporter rövidítése, amely páncélozott szállítót jelent.

 

Három nyelv, egy akarat
Szita Róbert

Májusban tartották a Többnemzetiségű Szárazföldi Kötelék (Multinational Land Force, MLF) idei kiképzési gyakorlatát.

A szlovéniai Clever Ferret 2005 a legjelentősebb méretű együttműködési feladat volt, amelyen magyar katonák ebben az évben részt vettek. Az ezerötszáz olasz és szlovén egyenruhás mellett a Magyar Honvédséget a debreceni Bocskai István Könnyű- lövész Dandár háromszázötven katonája képviselte. A gyakorlaton az erődemonstráció, a mobil ellenőrző-áteresztő pontok létrehozása, a helyi zendülők visszaszorítása mellett már az együttműködés további szélesítése is gyakori beszédtéma volt.

 

Aknák, bakancsok, rakéták
Hajdú T. László

Az intenzív harctevékenységek főleg az ország délkeleti részén, a Kabulon áthaladó délkörtől kelet-délkeletre, a pakisztáni határ irányába eső területeken folytak. Itt a határ mindkét oldalán pastuk élnek, s ez a gerillaerők utánpótlása szempontjából meghatározó tényező volt. Afganisztánban a pastuk a legnagyobb és tradicionálisan az ország vezető nemzetségét alkotják. Az ország újkori történelme elnökeinek zöme (köztük Taraki, Amin, Karmal és a jelenlegi elnök, Karzai is) és a közigazgatás korábbi és mostani vezetői általában pastu nemzetiségűek. A mudzsahed erők jelentős része is pastu volt, akik a határ mindkét oldalán testvéreik és szövetségeseik támogatását magukénak tudhatták.

 

Menetgyakorlat a múltba
Tőrös István

A katonai hagyományőrzésről hallva az olvasók többségének valószínűleg a márciusi ünnepségeken díszelgő huszár vagy a bajvívó lovag jut először az eszébe. Működnek azonban olyan csoportok is, akiknél nem a színpompás ruha és a csillogó fegyverzet, hanem a katonás kiállás, az alakiasság vagy a jól végrehajtott fegyverfogás az elsődleges.

 

Gördülő légvédelem
Kovács Imre

1942-re az OKW (Oberkommando der Wermacht/Német Haderôk Fôparancsnoksága) igényt tartott egy erôsen felfegyverzett, mozgékony, új páncélvonatra. Az orosz viszonyokra tervezett BP42-es szerelvényt sikeresen használták az ukrajnai és balkáni utánpótlási vonalak biztosítására, valamint a partizánok elleni harcra is. A vonat gyártására a breslaui Jinke-Hoffman gyár (vagonok) és az esseni Krupp Művek (a BR57-es mozdony páncélozása) kapott megbízást. Az elsô BP42-es páncélvonatot (Nr. 61.) 1942. december 23-án adták át a csapatoknak.