Archívum - 2006/1

A hadtörténelem napszámosai
Tőrös István

Ha valaki a Déli pályaudvar felől a Vérmezőn átsétálva szeretne feljutni a Várba, az Esztergomi rondella piros-fehér-zöld zászlórúdján lengő magyar hadilobogónál jobb iránytűt nem is találhatna magának.

A lépcsőket megmászva a Tóth Árpád sétányt - bizonyára kevesen tudják, de az egykori Bástya sétány az 1870-es évekig hadi célokra szolgált, civilek nem korzózhattak erre - lezáró épülettömb előtt kiállított patinás fegyverek már a turisták számára is jelzik, hogy az ágyúgolyókkal archaikussá tett egykori Nádor kaszárnya öles falai között a magyar hadtörténelmi kutatások letéteményesei dolgoznak.

A közel kilenc évtizedes múltra visszatekintő Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója dr. Holló József vezérőrnagy.

 

Tűzszerészek Anno 1944
Pataky Iván

1944. április 13. A szövetséges légierők egyik nagyméretű, a német -ezen belül a magyar - vadászrepülőgép-gyártás szétzúzására, a német vadászrepülő-kötelékek megsemmisítésére indított légihadművelet-sorozat nagy erőkkel végrehajtott, összehangolt bevetésének napja volt. A Brit-szigetekről az amerikai 8. hadászati és 9. harcászati légi hadsereg 1372 bombázógépe az augsburgi Messerschmitt repülőgépgyárat, a schweinfurti golyóscsapágygyárat, valamint több német repülőteret, parti légvédelmi tüzelőállást, V-fegyverek indítóállását bombázta.

 

Volt egyszer egy Flottilla...
Sárhidai Gyula

Ha visszatekintünk történelmünkre, kiderül, hogy a felelős magyar minisztérium már 1848. június 2-án engedélyezte, hogy hadicélokra négy dunai gőzöst vásároljanak, illetve megépítsenek. Az első átépített hadigőzöst 1848. július 25-én bocsátották vízre Óbudán.

1848 augusztusától novemberig tíz dunai hajót rendeltek hadi szolgálatra, az Óbudai Hajógyárban megkezdték két páncélozott hadigőzös építését, és a Tiszán öt gőzöst lefoglaltak, majd felfegyverezték katonai célra. A jégzajlás és Pest kiürítése vetett véget a honvédség első dunai egysége működésének.

 

Akik csak egyszer tévedhetnek
Tőrös István

Még 10-20 évvel ezelőtt is olvasható volt néhány budapesti bérház kapuja mellett az ecsettel mázolt cirill betűs felirat: MIN NYET. A sortatarozások - és a mindent jótékonyan eltakaró pesti szmog koromfátyla - eltüntették az ostrom utáni romeltakarítók legfontosabb útjelzőjét, hiszen az "AKNA NINCS" felirat egykoron a biztonságos szabad mozgás mezsgyéjét választotta el az alattomosan lapuló aknáktól meg nem tisztított utcarészektől, ahol még hónapokkal a harcok után is szedte áldozatait a legtürelmesebb halál.

Ha valaki Budapesten járva az Attila út felől kanyarodik a Várba vezető meredek utcára, az első sarkon ne csak a kötelező elsőbbségadás miatt álljon meg egy pillanatra. A lépcsőkkel övezett fehér emlékmű a második világháború befejezése óta szolgálatteljesítés közben hősi halált halt magyar tűzszerész katonák tetteit idézi. Hatvankét éve rozsdásodnak magyar földben a német és szovjet csapatok "itt felejtett" fegyverei és az angolszász légi erődök befulladt bombái.

 

Bombazápor
Jánkfalvi Zoltán

A légi háború harci eszközeinek és stratégiájának széles körű elterjedése a legújabb kor technikai fejlődésének eredménye.

Míg a légi hadviselés az I. világháború óta egyre nagyobb jelentőségre tett szert, az idevonatkozó nemzetközi jogszabályok nem tartottak lépést a haditechnika fejlődésével. Ennek ellenére számos olyan nemzetközi hadijogi alapelv és jogszabály található, amelyet a légi háború eszközeire és harci módszereire vonatkozóan alkalmazni lehet.

Sajnos a II. világháború kitörésekor ezek az irányelvek és rendelkezések már betarthatatlanok voltak. A hatalmas léptekkel fejlődő városok kinőtték önmagukat. A laktanyák, hadiüzemek, kikötők és pályaudvarok összeépültek a lakónegyedekkel, így végképp megszűnt az a választóvonal, amely a katonai célpontokat a civil létesítményektől megkülönböztette volna. Sajnos nem volt ez másként a magyar városok és Budapest esetében sem.

 

Akik mindig mernek...
Kékesi György őrnagy

A REGIMENT olvasóközönsége előtt bizonyára nem ismeretlen a SAS név. Természetesen nem egy ornitológiai cikket szeretnék így beharangozni, hanem a világ egyik híres, ha nem a leghíresebb különleges alakulatának történetéről szólnék. A cikksorozat, amely a világ néhány speciális egységét mutatja be, egy olyannal kezdődik, amelyről elmondható, hogy alapját, mintáját képezte a többi hasonló alakulatnak is.

 

Hidegvérrel
Tőrös István

A tavaszi mezőgazdasági munkák kezdetétől az őszi betakarításig nincs olyan napja az évnek, amikor ne érkezne bejelentés a tűzszerészügyelet telefonszámára. A beérkezett információk alapján a parancsnok dönt a járőr indításáról, ha a robbanószerkezet helyzete indokolja, akár azonnal a helyszínre indul a speciális felszereléseket és szakembereket szállító járőrkocsi.

Képriportunkban a REGIMENT olvasói most bepillantást nyerhetnek abba a világba, amelyről a kordon előtt biztonságos távolságban álló tévériporter csak annyit mond: A rendőrség lezárta a területet, a tűzszerészek megkezdték a robbanószerkezet hatástalanítását..."

 

Olasz rulett
Horváth Zoltán

Benito Mussolini és feketeingesei csak Mare Nostrum, a mi tengerünk néven emlegették. A politikusok önhittsége ellenére a Regia Marina, az Olasz Királyi Haditengerészet vezérkara 1941-re tisztába került azzal, nagyon is nyitott kérdés az, hogy ki uralkodik a Földközi-tengeren.

A Gaudo fedőnevű hadműveletet éppen arra tervezték, hogy a megalázó vereségek után végre bebizonyítsák: az olasz flotta még mindig olyan erő, amellyel számolni kell. Az 1941. március 28-án, a Matapan-fok környékén vívott csatában Cunningham brit tengernagy és flottája azonban ismét megmutatta, hogy kik uralják a Földközi-tengert.

 

Hidegháborús évek I.
Hajdú T. László

Maga a hidegháború (angolul Cold War) mint új kifejezés, amely nagyon sok nyelvbe tükörfordítással bekerült, Walter Lippman amerikai újságírótól származik. Az olvasók számára nem teljesen ismeretlen a hidegháború fogalma és az ahhoz kapcsolódó korszak eseményei. Valójában mi is a hidegháború? "A II. világháború után a vezető nagyhatalmak között kialakult (katona) politikai helyzet, melyben a felek kerülték a közvetlen katonai összeütközést, de hosszú távú stratégiai célkitűzéseiknek megfelelően egymás gyengítésére, új befolyási övezetek megszerzésére, végső célként a másik fél legyőzésére vagy olyan mérvű meggyengítésére törekedtek, hogy az elveszítse világhatalmi pozícióit."

 

Akik a szelet vetették...
Zsig Zoltán

Többéves bujkálás után 2005 decemberében elfogták Ante Gotovinát, aki a horvát hadsereg állományában magas rangban vett részt az 1995-ös Vihar hadműveletben. A néhány napos harc során a horvátok elérték céljukat, elsöprő győzelmet arattak, visszafoglalták a korábban elvesztett területeket. Azonban ez azzal járt, hogy az ott élő szerb kisebbség elmenekült. Többek közt emiatt a hadműveletet irányító megannyi horvát katonát, többek közt Gotovinát háborús bűnösnek nyilvánítottak.

 

A kerek ernyő lovagjai
Tőrös István

2006 áprilisában ismét összegyűlnek a Veszprém-jutasi repülőtéren az 1941. április 12-én 16.50 perckor lezuhant Savoya SM-75-ös szállítógép katasztrófájára emlékező ejtőernyősök, Bertalan Árpád zászlóaljának utódai. A katasztrófa túlélői közül Székely Sándor hamvait tavaly ősszel éppen itt, a tűzhalált halt bajtársak emlékének tisztelegve szórták szét. A túlélők megfogyatkozott csapata már nem tudja évről évre vállalni a hosszú utazást, hiszen az akkori húszévesek már a kilencvenhez járnak közel. Szokolay Tamás egykori hadnagy, ma már nyugállományú alezredes sem tudott mindig útnak indulni, de amikor tíz évvel ezelőtt levelemmel megkerestem, szívesen vállalkozott egy interjúra.

 

Halálfejesek
Sallay Gergely

A magyar katonai ejtőernyőzés születése hivatalosan 1938 szeptemberére tehető, amikor Szombathelyen ejtőernyős kiképzőkeret létesült vitéz Bertalan Árpád százados vezetésével. 1939 októberében Pápára tette át a székhelyét az akkorra századdá bővült alakulat, 1940 augusztusától pedig már zászlóaljként szerepelt a Magyar Királyi Honvédség hadrendjében. 1940 szeptemberében az ejtőernyősök részt vettek az erdélyi bevonulásban, majd rendeltetésüknek megfelelő harci feladatot szántak nekik az 1941. áprilisi délvidéki hadműveletben. Első bevetésük azonban tragikus végkimenetelű volt, hiszen az akcióra induló négy szállítógép közül a vezérgép közvetlenül felszállás után lezuhant, s Bertalan őrnagy zászlóaljparancsnok, valamint 15 ejtőernyős és a repülőszemélyzet négy tagja a roncsok között lelte halálát.

 

Afganisztáni napló
Kazup Tamás

Az utóbbi években Afganisztán, a világ egyik legelmaradottabb országa ismét a hírek és események középpontjába került. A szovjet csapatok és a szovjetbarát kormány kiűzése után a kilencvenes évek közepére a tálib mozgalom olyannyira megerősödött, hogy 1996-ban Kabult és az ország 90 százalékát uralmuk és ellenőrzésük alá vonták. 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államok ellen végrehajtott terrortámadásokat az Oszama bin Laden vezette al-Kaida terrorszervezet vállalta magára. Az Amerikai Egyesült Államok kezdetben támogatta a tálibok mozgalmát a hadurakkal szemben, hogy biztosítsa a türkmén földgázt és a kazah kőolajat a pakisztáni Karacsi kikötőjébe vezető, Afganisztánon keresztül megépülő csővezetékek biztonságának garantálásával. Azonban 1998 óta a USS Cole hadihajó és az Afrikában lévő amerikai érdekeltségek elleni támadások óta le akart számolni az al-Kaidával és Oszama bin Ladennel. A táliboknak még a 2001. szeptember 11-i események előtt a diplomáciai elismerés feltételéül szabták, hogy adják ki őt, és szakítsanak az al-Kaidával. A tálibok ennek nem tettek eleget, így a szeptember 11-i támadás csak ürügy volt a tálib rezsim megdöntésére. Az Egyesült Államok kormánya az Afganisztán elleni katonai bevetés mellett döntött.

 

Apáink útján
Tőrös István

Az áttörés évfordulóján, 2006. január 12-én kapták meg a katonai hagyományőrzők a vezérkari főnök menetparancsát az immár hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Doni Hősök Emléktúra megtartására. A Magyar Tartalékosok Szövetségének hagyományőrzői mellett ez évben a soproni gyalogosok, a nagykátai tüzérek és a jászfényszarui huszárok is vállalták a honvédelmi miniszter fővédnökségével megrendezett embert próbáló, de szívet melengető emléktúrán való részvételt.

 

Matrózruhában
Baczoni Tamás

Az I. világháború után újjászerveződő M. Kir. Honvédség folyami erői a trianoni békediktátum határozványai következtében - más fegyvernemekhez hasonlóan - csak rejtett szervezetként működhettek. Hivatalosan a Belügyminisztérium karhatalmi osztálya alá rendelve, Folyamőrség néven állították fel a hadihajós alakulatot.

A részükre 1924-ben rendszeresített egyenruházat - kompromisszumos megoldásként - a szárazföldi erőknél használt és a hagyományos tengerész-egyenruha elemeit ötvözte. Így, bár színe elütött a régi kék-fehér haditengerész színektől, s megegyezett a hadsereg egységes tábori barna színével, a matrózsapka és a matrózgallér biztosította a legénység "tengerészes" megjelenését, míg a tiszti- és altiszti kar gyakorlatilag a tengerész-egyenruha tábori barna változatát viselte, annyi eltéréssel, hogy a zubbonyon - a szárazföldi erőkéhez hasonlóan - négy zsebet alkalmaztak.

 

Őfelsége hadihajója
Pék György

1913-ban bocsátották vízre a Warspite-ot, a Queen Elizabeth-osztály tagját.  Az öt hajó ekkor a világ legerősebb tüzérségével (nyolc 381 mm-es löveg) büszkélkedhetett, sebességük és páncélzatuk is átlag feletti volt. A Warspite részt vett az 1916. május 31-i jütlandi csatában, ahol több találatot is kapott. A 20-as években felújították, majd 1934-37 között teljesen átépítették. Kisebb méretű és tömegű, de nagyobb teljesítményű kazánokat és turbinákat, új felépítményeket, korszerű légvédelmi fegyverzetet kapott. A horizontális páncélzatot megerősítették, a főtüzérség maximális lőtávolságát fokozták, a hajót hangárral
és katapulttal szerelték fel.