Archívum - 2007/3

Az elit alakulatok születése
Számvéber Norbert

regiment.hu

Az első világháború véres állásharcai arra kényszerítették a harcoló feleket, hogy gyalogságuk számára új harceljárásokat dolgozzanak ki. A lövészárkok poklában lassan kialakult a rohamgyalogság s vele egy olyan újszerű harcászati rendszer, amely ezután számos elemével beépült az általános gyalogság kiképzési elvei közé is, egészen napjainkig.

 

Isonzó - A halál völgye
Ravasz István

regiment.hu

Több mint kilencven esztendeje, hogy a világ belépett az első világháború második évébe, amelyet a frontokról vagy a hadifogságból hazatért túlélők és azok, akik a hátországban élték át a vele járó kínokat és szenvedéseket, több évtizeden át csak a nagy háborúként emlegettek. Ez volt a világtörténelem első igazán modern, minden korábbinál pusztítóbb, a résztvevőkre soha nem látott szenvedést zúdító háborúja. Nem túlzás, ha kijelentjük: a saját korában nem kevésbé volt véres, mint a negyedszázaddal későbbi totális háború.

 

Merész elhatározás...
Számvéber Norbert

regiment.hu

1936 őszén a Magyar Királyi Honvédség akkor fennálló hét vegyesdandára számára egy-egy gránátosszázadot állítottak fel. Ezek a századok képezték az alapját a továbbiakban annak a hét tervbe vett gránátoszászlóaljnak, amelyeket a magyar hadvezetés szándéka szerint a későbbiekben mint válogatott, légi úton is szállítható elitgyalogságot hadtestközvetlen alárendeltségében a hagyományos harctevékenységen kívül különleges feladatok végrehajtására is felkészítettek volna.

 

Karcsík, ezüsthímzéssel
Számvéber Norbert

regiment.hu

A második világháború magyarországi harcairól olvasva sokszor találkozhatunk Feldherrnhalle nevű német alakulatokkal. E nevet hazánk területén azonban egy időben több alakulat is viselte. Így talán némi segítséget nyújt a közöttük való eligazodásban, ha röviden összefoglaljuk e főként páncélozott harcjárművekkel felszerelt csapatok történetét.

 

Eben-Emael - Város a föld alatt
Bilik Péter

regiment.hu

1940 tavaszán Belgium a szövetségesek és Németország haditervében egyaránt kiemelt szerepet kapott. A britek és a franciák azt tervezték, hogy a német támadás megindulásakor erejük zömével bevonulnak Belgiumba, és ott (illetve Hollandiában) majd megállítják a Wehrmacht hadseregeit. Hitler és tábornokai éppen ebben reménykedtek. Páncéloshadosztályaiknak ugyanis az Ardennek gyengén védett erdőségein keresztül pontosan az előrenyomult és harcba bocsátkozott szövetséges főerők hátában kellett kilyukadniuk.

 

Dieppe - Tájkép csata után
Bilik Péter

regiment.hu

1942 elején Winston Churchillre külföldről és belföldről egyaránt hatalmas nyomás nehezedett, hogy országa végre mutassa meg a világnak, nemcsak a levegőben, hanem szárazföldön is képes jelentős sikereket elérni Németországgal szemben. A brit miniszterelnök egy erős támadókötelékekkel végrehajtandó franciaországi partraszállásban gondolkodott, mely reményei szerint minden kétkedőnek bebizonyíthatná, a dunkerque-i fiaskó már a múlté, Nagy-Britannia szárazföldi hadereje kész keményen visszavágni Hitler Harmadik Birodalmának.

 

Az árnyék és a fény
Tőrös István

regiment.hu

A díszszemle a katonai ceremóniák között a legrangosabb esemény. A felkészülés heteinek összes fáradsága 50 percbe sűrítve. Nappali és éjszakai menetelések, hajnali főpróbák után alig egy óra csillogás, amikor a menet már a nézők szeme és a tévékamerák előtt, a Champs-Élysées gyűlölt hódítókat és évekig várt felszabadítókat egyaránt látott - persze már korszerű burkolatra cserélt - kövén halad.

 

Hét tenger ördögei
Horváth Zoltán

regiment.hu

SEAL! Ha valaki ezt a szót hallja, képzeletében ijesztő külsejű, terepszínűre festett arcú, állig felfegyverzett férfiak jelennek meg, akik a sötétben ólálkodva lesik az alkalmat arra, hogy lecsapjanak a gyanútlan ellenségre. Ez azonban csak részben igaz. A vietnami háború kezdetére bevethető, terroristákat terrorizáló harcosok ugyanis az ilyesféle kommandóakciókon kívül az amerikai fegyveres erők "szemeiként és füleiként" létfontosságú információkkal is szolgálnak az ellenség ténykedéséről.

 

Átmeneti állapot
Farkas Lóránt

regiment.hu

Alattomos és hidegvérű legénységgel a T-62-es képes volt a nála sokkal erősebb ellenséget is elpusztítani. A Sivatagi Vihar hadművelet idején, 1991. február 26-án kilenc iraki T-62-es öt amerikai, szupermodern M1A1-es kilövésére és ennél is több megrongálására volt képes. Az ütközet története egyedülálló: az iraki 16. gépesített hadosztály egyik harckocsialegysége kitörést hajtott végre Kuvaitváros külterületénél. Kitörés közben útjukat állta az amerikai 1. tengerészgyalogos-zászlóalj egyik M1A1-es harckocsikból álló százada. Az irakiak fehér zászlókat húztak fel harcjárműveikre, valamint tornyaikat hátrafordították.

Az amerikaiak szemmel láthatóan elhitték, hogy az ellenség kész a megadásra. Mindemellett bíztak saját tankjaik teljes sérthetetlenségében. Nagyjából 300 m távolságra voltak az M1A1-esektől, amikor az irakiak gyorsan előrefordították a lövegtornyokat, és tüzet nyitottak. Nyilvánvalóvá vált, hogy az amerikai páncélzatot közelről könnyen átüti a szovjet T-62-es harckocsi negyedszázada kifejlesztett lövedéke.

 

Egy elfeledett hadipuska
Havasi Máté

regiment.hu

Az M-14-es sokáig igencsak háttérbe szorult a híresebb és elterjedtebb M-16-os mellett, holott az FN-FAL és az AK-47-es mellett egyike volt a hidegháború legjobb és legszívósabb kézifegyvereinek. Története jól példázza, hogy a külső körülmények olykor milyen komolyan befolyásolják egy-egy harceszköz sikerét vagy kudarcát.

 

Játszd újra, Szása!
Tőrös István

regiment.hu

2007. május elején hazai és meghívott külföldi katonai hagyományőrzők Hódmezővásárhelyen idézték fel a térség egyik csatornahídjánál 1944 októberében lezajlott ütközetet.

 

Spielberg partraszállása
Bilik Péter

regiment.hu

Mindenki látta a Ryan közlegény megmentését, vagy ha nem látta, legalábbis hallott róla. Vannak, akik minden idők legjobb háborús filmjének tartják, mások ennél sokkal kritikusabb hangon beszélnek róla. Az utóbbi csoportba tartozók általában azzal érvelnek, hogy már az alapötlet is "bugyuta hollywoodi kitaláció", hiszen abszurdum azt feltételezni, hogy a háború kellős közepén csak azért hazaküldenek valakit, mert testvérei elestek a harcokban. Márpedig ez nem Spielberg agyszüleménye, hanem dokumentumokkal alátámasztható történelmi tény.

 

Megkésett hadüzenet
Hajdú T. László

regiment.hu

1904 februárjában mindkét országban megkezdődtek a háborús előkészületek, noha a cár a Téli Palotában egy hivatalos rendezvény során kijelentette: nem lesz háború.

A brit és a francia kormány nyilatkozatban tette közzé, hogy egy esetleges orosz-japán összecsapást követően semlegesek maradnak. Ugyanebben az időben a japán vezérkari főnök jelentést tett a császárnak, mely szerint elkészültek a tervek egy megelőző csapás végrehajtására, és javasolta, hogy az uralkodó egy háborús kiáltványban hozza alattvalói tudomására a küszöbönálló háborút. Közben az oroszok sem tétlenkedtek. Készülődtek a háborúra, de a Távol-Keleten állomásozó flotta harckészültségét nem növelték, a japán hadüzenetre vártak.

 

Bakaruhában
Baczoni Tamás

regiment.hu

Kora reggel, ha az elvtársa meleg ágyból felráz, egyet nyujtózni, kettőt nyujtózni de jó!
Na, de aztán, hol a kapcám, jaj, az ingem és a sapkám, gyorsan öltözni, hamar költözni nem jó.
Már az ágyam szétdobáltam, nincs még csizmában a lábam, bár nemsokára vár a tornára sorakozó.
Nincs már mentség, félre restség, gyors mozgás és kis ügyesség, rajtam minden, kapcám, ingem, így a jó.
Elkészültem időben, a tornáról le nem késtem, jöhet a sorakozó.