Archívum - 2007/4

Őfelsége búvárnaszádja
Horváth Lajos

regiment.hu

A huszadik század elején a megelőző korok kísértethajói, "bolygó hollandijai" után a tengerek felszíne alatt is megjelentek nem kevésbé "kísértethajók", az első tengeralattjárók.

A látatlanul is jelen lévő és könyörtelenül lecsapó búvárnaszádok, a mai tengeralattjárók ősei nem kevesebb félelmet okoztak a felszíni hajók legénységének, mint a régi legendák kísértethajói. A sors iróniája, hogy ezen hajók egy része ha nem is "bolygó hollandi", de Holland néven futott. Az elnevezés egy először habókosnak is tartott ír úr nevéhez kötődik, nem pedig Hollandiához. Mr. J. Philip Holland, mint minden igaz ír hazafi, a britek legyőzésén ábrándozva jutott el a tengeri blokád gondolatához. S ezt egy olyan tengerészeti szuperhatalom ellen mint Nagy Britannia, mivel mással, ha nem a tenger alatt rejtve közlekedő hadihajókkal kellett volna megoldani?

 

Óceánok szürke farkasai
Zsig Zoltán

regiment.hu

A II. világháborúra készülő Németországban már előre terveket készítettek a Nagy-Britannia ellen alkalmazandó stratégiai lépésekről. A hadba lépő szigetországnak fegyver-, üzemanyag- és élelmiszer-ellátásához szüksége volt a tengeri úton érkező szállítmányokra. A német hírszerzés gazdasági információkra alapozva úgy vélte, hogy ezek nélkül nem lesznek képesek a háborút folytatni. Ebből egyenesen következett, hogy elsősorban a kereskedelmi és nem a hadihajók váltak a főbb célpontokká.

 

Hullámsírban
Zsig Zoltán

regiment.hu

A hidegháború alatt a Szovjetunió hatalmas tengeralattjáró-flottát hozott létre. Ezek közül sok szenvedett balesetet vagy süllyedt el, némelyiknek az oka máig tisztázatlan.

A különböző események során napjainkig 578 tengeralattjárós veszítette életét. Néhányat felidézve tisztelgünk a bátrak előtt, akik a mélységekbe lemerülve teljesítettek szolgálatot.

 

Periszkópmélység
Temesvári Péter

regiment.hu

Az évtizedek alatt felhalmozódó gazdasági problémák, illetve az 1980-as években meginduló külső és belső politikai változások végleg megpecsételték a Szovjetunió sorsát. Ahogy az lenni szokott, a koncon azonnal megindult az osztozkodás. Az utódállamok közül természetesen a legnagyobb - azaz Oroszország - kapta meg a legértékesebb fegyverrendszereket, köztük a nagy harcértékű csapásmérő és támadó tengeralattjáró-flottát. Az általános pénztelenség és az erőtlen államhatalom miatt a nukleáris elrettentő erő gerincét alkotó ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró-flotta azonban pár év múlva már csak árnyéka volt önmagának.

 

Csillagos-sávos acélcápák
Temesvári Péter

regiment.hu

Az Egyesült Államok Haditengerészete a hidegháborús évtizedekben egy hatalmas és rendkívül korszerű flottát épített ki, melynek segítségével megtartotta a brit Royal Navytől átvett vezető szerepét a világtengereken. A hatalmas csatahajók korának leáldozásával és a repülőgép-hordozók szerepének megerősödésével párhuzamosan a tengeralattjárós fegyvernem is egyre fontosabbá vált, sőt a nukleáris elrettentő erő egyik alappillérét alkotja. A hagyományos, dízel-elektromos meghajtású, torpedókkal harcba szálló egységek helyett az 1950-es évektől egyre inkább a nukleáris üzemű, rakétákkal és robotrepülőgépekkel felszerelt hatalmas tengeralattjárók alkotják a nagyhatalmak flottáinak felszín alatti gerincét.

 

HMS Belfast
Bilik Péter

regiment.hu

Ha Londonban járunk és történetesen a Tower Bridge felé visz az utunk, a Temze partjára érve meglehetősen szokatlan látvány tárul a szemünk elé: egy hatalmas cirkáló ringatózik lehorgonyozva a híres híd közelében. Első ránézésre látszik, hogy nem mai darab. Nincsenek rajta légvédelmi rakétaindítók, modern kommunikációs és felderítőberendezések, viszont van tizenkét 152 mm-es és nyolc 102 mm-es hajóágyúja, egy tucat 40 mm-es Bofors légvédelmi lövege és mindenekelőtt olyan múltja, amellyel nem sok hajó büszkélkedhet. A HMS Belfast a II. világháború elejétől kezdve egészen 1971-ig katonai feladatokat látott el a Royal Navy kötelékében, azóta viszont egészen másféle "megbízatása" van: a 20. század első felében épített erős páncélzatú, nagy űrméretű lövegekkel felszerelt brit hadihajók utolsó hírmondójaként megismertetni a fedélzetére látogatókat a királyi haditengerészet történelmének egy nagyon fontos szeletével és emléket állítani azoknak a brit tengerészeknek, akik szolgálatteljesítés közben vesztették életüket.

 

Hajtóvadászat
Horváth Zoltán

regiment.hu

Amikor 1943. június 10-én a Kriegsmarine, a német haditengerészet U-134-es tengeralattjárója a franciaországi La Pallice támaszpontról a Karib-tenger térsége felé indult, a kapitány és a legénység könnyű zsákmányra számított. Július 19-én, miután alig két hét alatt három légitámadást átvészeltek, Brosin sorhajóhadnagy és bajtársai ráébredtek arra, hogy a helyzet gyökeresen megváltozott. Az addig ideális vadászterületnek számító vizeken a kereskedelmi hajók elsüllyesztésével kísérletezni ugyanolyan öngyilkos küldetéssé vált, mint az Atlanti-óceán északi részén.

A tengeralattjárók által 1942-ben elért nagy sikerek - a nosztalgiával emlegetett "boldog idők" eredményei - már Florida partjainál sem voltak megismételhetők.

 

El-Alamein: A kezdet vége
Ravasz István

regiment.hu

1942 nyarán a német haderő ismét térnyerésben volt a keleti hadszíntéren. Az angolszász hatalmak (Nagy-Britannia és az Egyesült Államok) politikai és katonai vezetésének fel kellett valamilyen eredményt mutatnia, több okból is. Egyfelől Sztálin folyamatosan kérte aktivizálódásukat, másfelől német erőket és eszközöket kívántak elvonni más frontszakaszokról, harmadrészt bizonyítaniuk kellett eltökéltségüket saját katonáik s nem utolsósorban közvéleményük előtt.

 

Szárnyaszegett sólyom
Zsig Zoltán

regiment.hu

Az Ardennek hegységben végrehajtott Wacht am Rhein hadműveletről már sok könyv, újságcikk jelent meg, valamint egy híres film is készült róla. Ezekben kevés szó esik arról, hogy a támadás részét képezte egy légideszant-hadművelet is, amelynek az előretörő páncélosok útját kellett volna biztosítania. Az ejtőernyősök bevetésének nagy szerepe lett volna a sikeres áttörésben.

 

Vakmerő veteránok
Horváth Zoltán

regiment.hu

Minden ősszel ünnepségek sokaságán emlékeznek meg Hollandiában a kudarcba fulladt Market Garden hadművelet elesett hőseiről. A II. világháború legnagyobb szabású légideszant-akciójára azt követően került sor, hogy 1944 szeptemberének elején a normandiai hídfőből kitörő szövetségesek előrenyomulása - az utánpótlás-szállítmányok akadozása miatt - megtorpant. Az eredeti haditervekben még az szerepelt, hogy Németországba széles fronton nyomulnak be a brit, a kanadai és az amerikai csapatok.

 

Mesterlövésznek született
Kékesi György

regiment.hu

Szakmai körökben talán nincs olyan ember, aki ne ismerné Simonyi Ottó rendőr alezredes nevét, aki az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjában lő- és intézkedéstaktikai kiképzőként dolgozik. Időről időre felbukkan a neve a médiumokban, hol egy verseny kapcsán, hol valamilyen rendőrségi/fegyverzeti kérdéssel kapcsolatban szakértőként. S mivel sok-sok éve egyforma egyenruhát hordunk, kérem, nézzék el nekem, de a beszélgetés során tegeződni fogunk.

 

Dicsőségre ítélve
Hajdú T. László

regiment.hu

A cári kormány a távol-keleti szárazföldi és tengeri erők eredménytelen harca és sorozatos veresége, valamint a prognosztizálható kudarc ellenére nem a konfliktus politikai rendezésére törekedett, hanem presztízsokok miatt a háború folytatása, sőt, eszkalálása mellett döntött. 1904. június 20-án az orosz kormány példátlan elhatározásra jutott: a távol-keleti hadszíntérre vezényli a balti flottát, hogy a földteke nagyobb felét körülhajózva szálljon szembe azzal az ellenséggel, amely súlyos vereséget mért egy közel túlerejű orosz flottára. A hajórajnak egy 33 000 kilométeres, nehéz és bonyolult út megtétele után kellett volna harcfeladatát teljesítenie. A kötelék parancsnokául Zinovij Petrovics Rozsgyesztvenszkij ellentengernagyot (a flotta elindulásakor a cár altengernaggyá léptette elő) nevezték ki. Az orosz flotta 1905. május 27-én a Csuzima-szorosban találkozott a japán hajóhaddal és végzetével. Az orosz haditengerészeti erők felvonulása és a csata a tengeri hadviselés egyik leghíresebb hősi eposza és rémálma.

 

Bakaruhában
Baczoni Tamás

regiment.hu

A REGIMENT magazin hasábjain jelentkező Bakaruhában sorozat ezúttal nem egy konkrét kor egyenruháinak bemutatására vállalkozik, hanem a katonai viselet egyes darabjainak fejlődéstörténetét követi végig. A sorozat első része a rohamsisakokkal foglalkozik.