Archívum - 2008/1

Békeperspektíva
Szenes Zoltán

regiment.hu

2008. január közepén, egy elegáns kabuli szállodában végrehajtott robbantással az afgán lázadók újabb frontot nyitottak a külföldiek elleni harcban. A norvég külügyminiszter elleni öngyilkos merényletkísérlet figyelmeztetés volt azon országok részére, amelyek növelni akarják katonai jelenlétüket Afganisztánban. Norvégia ugyanis éppen a hónap elején döntött az afganisztáni misszió korlátlan idejű meghosszabbításáról, az 500 fős katonai kontingensének 200 fős emeléséről és a nemzetépítésre fordított források 50%-os (évente 140 millió euró) növeléséről. A támadás után Zabihullah Mudzsahed tálib szóvivő bejelentette, hogy a lázadó erők támadásaikat a jövőben kiterjesztik mindazon helyekre (szállodák, éttermek, szórakozóhelyek), ahol külföldiek tartózkodnak. "Nincs többé biztonság Afganisztánban" - üzente a nemzetközi közösségnek.

 

Afgán hadikrónika
Hajdú T. László

regiment.hu

Az ősi selyemút mentén fekvő, a világ legszegényebb országai közé tartozó Afganisztán a terrorizmus és az illegális ópiumtermelés miatt az elmúlt évtizedben a nemzetközi érdeklődés középpontjába került. A 2001. szeptember 11-i terrormerényleteket végrehajtó al-Kaida terrorszervezet főhadiszállása a támadás idején Afganisztán területén volt. Afganisztán történelme majdhogynem folyamatos háborúk történetéből áll. Fontos stratégiai elhelyezkedése miatt idegen hódítók többször viseltek háborút az ország ellen. Afganisztánt több etnikum lakta és lakja, nemzeti és vallási alapon is számos véres összecsapásra került sor. Cikkünkben csak az 1979-es szovjet beavatkozást és az azt követő háborúkat ismertetjük.

 

A béke megnyerése
Lippai Péter

regiment.hu

Noha a PRT-k (Provincial Reconstruction Team - Tartományi Újjáépítési Csoport) alapfelfogása az emberiség viharos történelmében már korábban is fellelhető, az afganisztáni első PRT-t mégis csak 2003 elején hozták létre az amerikaiak a Paktia tartományban található Gardez városában, az ország DK-i részén. A PRT-k létrehozásának fontos magyarázata az lehet, hogy a tálib rendszer megdöntése után az ország újjáépítéséhez nem álltak rendelkezésre korlátlanul a pénzügyi és személyi források. Az már korábbi konfliktusok során is egyértelművé vált, hogy a katonai győzelem nem elegendő egy olyan ország esetén, amely komoly fenyegetést jelent a nemzetközi közösség biztonságára. A háború meg­nyerése után egy a nemzetközi szabályoknak megfelelően működni képes államot kell létrehozni a "legyőzött" országban, mert különben a gyorsan megjelenő anarchia még komolyabb veszélyt jelenthet, mint a megelőző rezsim.

Tovább »

 

Szakállasok háborúja
Zsig Zoltán

regiment.hu

A különleges rendeltetésű erőknek kiemelten fontos szerepük volt az afganisztáni hadműveletekben. A 2001. szeptember 11-i merényletek szálai Afganisztánba vezettek. Ezért már négy nappal a terrortámadás után a különleges erők 5. csoportjának operátoraiból létrehozott 595. hadműveleti különítményt bejuttatták a közép-ázsiai országba. A helyszíni felderítéssel és a tálib rendszer ellenzékével való kapcsolatfelvétellel ők készítették elő a későbbi hadműveleteket.

 

Bombaimprovizációk
Zsig Zoltán

regiment.hu

Az iraki és afganisztáni háborúban az amerikai fegyveres erőknek, valamint a szövetségeseinek az egyik legnagyobb veszteséget az IED-k okozzák. Az angol nyelvű rövidítés az Improvised Explosive Device szavak kezdőbetűiből áll össze, szó szerinti fordítása rögtönzött robbanóeszköz. Azonban a barkácsolt vagy a házilagos készítésű robbanóeszköz kifejezés sokkal jobban és találóbban adja vissza ennek a fegyverkategóriának a jellegét.

 

Bombaszagértők

regiment.hu

"Kérünk engedélyt örülni!"

Az alcím a Magyar Televizió egykori nagy sikerű fekete-fehér sorozatából való. Kántorról, a rendőrkutyáról készült széria minden epizódja ezzel a mondattal fejeződött be. Ekkor Kántor - a sikeres nyomozást lezárandó - gazdája, azaz Csupati őrmester nyakába ugrott. Az ilyen gyermekes megoldások természetesen ma már csak a Filmmúzeumban láthatók, például a Magyar Honvédség hadihajós és tűzszerészzászlóaljánál "szolgáló" bombakereső négylábúaknak még a sikeres felfedezést is csak néma leüléssel szabad jelezni. Hiába, nem könnyű a katonaélet!

 

Patton tábornok színre lép
Horváth Zoltán

regiment.hu

George S. Patton tábornokot, a nyugat front legendás parancsnokát az észak-afrikai háború egyetlen napja, 1943. március 23-a tette a szövetségesek egész táborában híressé. A 65 évvel ezelőtt, vezetésével vívott csatában az amerikai szárazföldi erők első ízben tudták legyőzni a harcedzett németeket. A datolyapálmák övezte el-Getter (angol átírással El Guettar) oázisnál aratott diadal jelentőségét az sem kisebbítette, hogy a németeket akkor már nem Erwin Rommel tábornagy, a legendás Sivatagi Róka vezette.

 

Lánctalpas Tábornok
Farkas Lóránt

regiment.hu

1950 nyarán a koreai háború kirobbanása felborította az Egyesült Államok minden korábbi, harckocsifejlesztésre vonatkozó tervét, és azonnal szüksége volt egy új, könnyen gyártható típusra, amellyel gyorsan felszerelhette volna fegyveres erőit, amennyiben a Távol-Keleten vívott háború globális konfliktussá szélesedik. A gyárak ontották az M47-est, amely az első újonnan sorozatgyártásba vett és az utolsó, öt kezelőt igénylő amerikai közepes harckocsi volt a második világháborút követően. Néhány év múlva az M48-as tömeges elterjedése miatt az USA hadereje azt vette észre, hogy ezernyi felesleges M47-es állt a raktáraiban, amelyektől meg kellett szabadulni. A halál 50 órája című filmben a németek "hetventonnás Tigris tankjaként" közismertté váló harcjármű amerikai katonai segélyként tizennyolc európai, afrikai és ázsiai ország haderejéhez jutott el.

 

A Zala hadgyakorlat (1968)
Pataky Iván

regiment.hu

Jó tíz-tizenkét évvel ezelőtt vetítették a televízióban A megszállás című dokumentfilmet a Csehszlovákia 1968. évi megszállásában részt vevő magyar katonákról. A filmben ezek a katonák beszélték el élményeiket. Az első jelenetek egyikében a riporter megkérdezte az egyik katonától, hogy mi is történt 68 nyarán. A válasz: "semmi". Bármilyen furcsának tűnhet ma a válasza, négy évtizeddel az események után is kijelenthető, a katonának saját szempontjából igaza volt. Akkor és ott nem voltak harcok. Akkor és ott mindössze annyit látott az egészből, hogy nyáron, a legnagyobb "dologidőben" mozgósították, gépjárműre ültették, majd bevonult Csehszlovákiába. Nem sokat érzékelt abból, hogy egy meghatározó történelmi esemény cselekvő résztvevője volt. Amire felkészítették, amire számított, a harcra, nem következett be.

 

Sivatagi Vihar (1991)
Hajdú T. László

regiment.hu

1990-ben az Irán elleni háborúban a gazdaságilag meggyengült és igen eladósodott Irak olajbevételei fokozása és pénzügyi nehézségei csökkentése érdekében arra szólította fel "arab testvéreit", hogy emeljék meg a kőolaj árát. Kérését nem teljesítették. Válaszul Bagdad egyre agresszívabb retorikát alkalmazva Kuvait ellen fordult, katonai akció kilátásba helyezésével területi követelésekkel lépett fel. A határ mentén Irak erőket csoportosított, majd 1990. augusztus 2-án 2000 harckocsival hét hadosztály lépte át a határt, és mindössze hat óra alatt lerohanta Kuvaitot. Egy héttel később Szaddám iraki elnök az országot Irak tizenkilencedik tartományává nyilvánította. Az ENSZ azonnal reagált az agresszióra, több, az inváziót elítélő határozatot hozott, követelte a megszálló erők azonnali kivonását, pénzügyi és kereskedelmi embargót léptetett életbe Bagdad ellen. Az irakiakat végül a koalíciós országok fegyveres erői verték ki Kuvaitból. Négyrészes cikksorozatunk az 1991-es iraki-kuvaiti konfliktus előzményeit, kialakulását, illetve a koalíció Irak elleni műveleteit mutatja be.

 

Győzelmet érő vereség
Harda V. Balázs

regiment.hu

A középkorban épült doveri kastély alatt olyan alagút­rendszer található a mészkőbe vájva, amelyet már a napóleoni idők óta használnak katonai célokra. Ezekből a járatokból vezényelték az 1940-es dunkerque-i evakuálást is, ami 338 000 angol és francia katona életét mentette meg. A második világháború alatt ezek az alagutak adtak otthont az egyik legfontosabb stratégiai központnak, és innen irányították a légvédelem mellett a La Manche csatorna hajóforgalmát is. Ma már nem számít katonai objektumnak: a kazamatarendszert megnyitották a nagyközönség előtt, és a kulcsfontosságú termeket most olyan állapotban tekinthetjük meg, amilyenek tényleges használatuk idején volt.

 

Medálhistória
Sallai Gergely Pál

regiment.hu

"A mellemre kitűztem a rézmedáliát" - énekli a "Harminc­kettes baka" a közismert nótában. A büszkén viselt rézmedália nem más, mint a legénység tagjai számára a kiképzés során elért kiemelkedő eredményekért odaítélt ügyességi kitüntető jelvények egyike. A Horthy-kori Magyar Királyi Honvédség leghosszabb ideig (1920-1944/45 között) használatban lévő jelvénycsaládja az Osztrák-Magyar Monarchia haderejétől megörökölt ügyességi kitüntető jelvényeké volt.

 

Ami a csövön kifér...
Tőrös István

regiment.hu

"Csak az számít igazi harckocsizónak, aki már megharapta a hideg vasat" - vigasztalt minket 20 évvel ezelőtt Szekeres ezredes Tatán, amikor a vezérkari főnök engedélyével megkezdhettük a T-72-es fék- és gázpedáljával és a fordító- mechanizmus vezetőkarjával való megismerkedést - elméletben. A gyakorlat - azaz három kör a tanpályán - meggyőzött a mondás igazáról. Amikor a dombtetőn a 40 tonnás nagyvas lánctalpai alól elfogy a talaj, a völgymenetbe billenve  minden esélye megvan a tank frissen kiképzett vezetőjének, hogy alaposan beverje álkapcsát a búvónyílás peremébe.

 

A bakakorzótól a játékteremig
Baczoni Tamás

regiment.hu

Jóllehet a katona "főfoglalkozásban" harcos, elsőrendű működési területe a harcmező és a gyakorlótér, azért ne feledjük el, hogy a múlt században és az azelőtti évszázadban sorkatonai szolgálatra behívott fiatalemberek bizony szívesebben töltötték az időt a laktanya kapuján kívül, mint belül, s szívesebben próbálkoztak a helybéli lányok szívének meghódításával, mint "hivatalos menyasszonyuk" (vagyis rendszeresített fegyverük) ápolásával. Míg azonban a hadsereg tisztikarának gyakorlatilag már a 19. század elejétől kialakult egyfajta társasági ruházata, mely a megfelelő polgári öltözetekkel egyenértékű viseletet jelentett, s melyben az udvari bálokon, a színházak páholyaiban, a divatos fürdőhelyek sétaterein egyaránt megjelenhetett az illető tiszt, a legénységet korántsem "kényeztette el" ezen a téren a kincstár.