Archívum - 2008/3

A büszkeség napja
Zsig Zoltán

magazin.regiment.hu

2008. május 9-én Moszkvában több mint másfél évtized után ismét a szovjet időkre emlékeztető katonai díszszemlét tartottak. A Vörös téren felvonuló haditechnikai eszközök láttán sokan az erődemonstrálás szándékát vélték felfedezni. Az orosz szárazföldi haderő által alkalmazott fegyverek felvonultatása valóban jó lehetőséget biztosított a különböző fegyvernemek által használt új vagy eddig kevésbé ismert típus bemutatására is.

 

Szent László katonái
Lippai Péter

magazin.regiment.hu

Már a második világháború előtt világossá vált, hogy a légideszant-csapatok a következő háborúban jelentős szerepet kapnak. A két világháború nagy katonai teoretikusai szinte kivétel nélkül foglalkoztak a fegyveres küzdelem ezen új lehetőségével, amely szorosan összefüggött a légierő rohamos fejlődésével.

 

Katyn néma sírkeresztjei
Sebők János

magazin.regiment.hu

Hiába mutatták be neves fesztiválokon Andrzej Wajda Katyn című filmjét, mindössze - mint a kútba dobott kő csobbanása - pár napra tudta a figyelmet felhívni a lengyel nép, egyben saját családja tragédiájára. Édesapja századosként osztozott a katyni erdőben kivégzett katonatisztek sorsában, haláláról - és főleg a gyilkosokról - évtizedekig csak suttogva volt szabad beszélni.

 

A helytartó halála
Sebők János

magazin.regiment.hu

A náci vezetés 1942. június 8-án Berlinben egy különleges pompával megrendezett temetés keretében vett búcsút a Harmadik Birodalom egyik kulcsfigurájától, Reinhard Tristan Eugen Heydrichtől, a Cseh-Morva Protektorátus helytartójától, az SS rettegett és leggyűlöltebb vezetőjétől. Heydrich a híres Wagner-énekes és konzervatóriumigazgató, Bruno Heydrich fiaként példa nélküli karriert mondhatott magáénak a fasiszta Németországban.

 

Szálloda a Gran Sassón
Horváth Endre

magazin.regiment.hu

"Az erőszakos kiszabadításról és szöktetésről szóló mesék, történetek - hol drámai, romantikus, hol fantasztikus formában - részét képezik az emberi történelemnek. De Gran Sassó-i börtönömből való szökésem azt mutatja, ez volt a legbátrabb, legmodernebb, ugyanakkor legromantikusabb is mindenek között." (Benito Mussolini: Storia di un Anno)

 

A nagy bográcslopás
Sebők János

magazin.regiment.hu

1940 májusában, Rotterdam német bombázása után az angolok elhatározták, hogy megkezdik Németország bombázását. A veszteségek azonban hamarosan minden elképzelést felülmúltak. Az angol parancsnokság sejtette, hogy a kudarcok hátterében ezúttal is a radarberendezések állnak, de sokáig nem rendelkezett kellő információval. Éppen ezért mindent elkövetett, hogy az okokat felderítse, és a cél érdekében jelentős erőket mozgósított. De a titok nyitjára csak 1942 februárjában, a brunevali rajtaütést követően sikerült a hadvezetésnek rájönnie.

 

A Merkúr hadművelet
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

"Ahogy posztomon álltam, a távolból mindjobban erősödő morajlásra figyeltem fel. Ekkor rohant elő az őrparancsnok, aki izgatottan, széles mozdulatokkal a tengerre mutogatva akart valamire figyelmeztetni, amit elsőre nem vettem észre. Mivel már felismertem, hogy repülőgépek motorzúgása hallható, ösztönösen valahol magasan az égen kerestem azokat. Az őrmester azonban nem oda, hanem egyenesen előre, a horizont felé böködött ujjával. Emiatt számítottam arra, hogy a párából majd a Kréta felé igyekvő inváziós hajóhad bukkan elő."

 

Ugrás a sötétbe
Sárhidai Gyula

magazin.regiment.hu

1944. szeptember 10-én este - saját emlékiratai szerint - Otto von Skorzeny SS-Obersturmbannführert Hitler főhadiszállására rendelték egy megbeszélésre. Ezen jelen volt Keitel tábornagy, az OKW főnöke, A. Jodl vezérezredes, a hadműveleti osztály vezetője, Guderian vezérezredes, az OKH főnöke és számos vezérkari tiszt.

 

Erődbe zárt ejtőernyősök
Zsig Zoltán

magazin.regiment.hu

A francia ejtőernyősök legnagyobb légideszant- hadműveletére Indokínában került sor. A bevetésük Dien Bien Phunál jól szemléltette, hogy a saját erőktől távol, meglepetésszerűen képesek voltak a kijelölt területeket gyorsan elfoglalni, biztosítani az ugrózónát és a repülőteret. A következő hónapokban azonban az eredeti rendeltetésükkel ellentétesen, erődökbe húzódva, védelemre rendezkedtek be. A hibás alkalmazás is egyik fő oka volt annak, hogy a franciák elveszítették az egész térség jövőjét meghatározó csatát.

 

Háborús tradíciók örökösei
Zsig Zoltán

magazin.regiment.hu

Az Egyesült Államok hadseregének állományába két nagyobb ejtőernyős-alakulat tartozik. A 82. légideszant-hadosztály és a 173. légideszant-dandárharccsoport egyaránt nagy múlttal rendelkezik, a II. világháború után is számos harci bevetésen vettek részt. Habár ezek közt mindössze néhány kisebb légideszant-hadművelet volt, az ejtőernyős katonák jelenleg is készen állnak arra, hogy repülőgépből kiugorva induljanak harcba.

 

Az első tíz nap
Pataky Iván

magazin.regiment.hu

1968. augusztus 21-én 1 óráig a határőrség teljesen lezárta a 677 km hosszú magyar-csehszlovák határt, és lefegyverezte a csehszlovák határőrizeti szervezeteket. A 8. gépkocsizó lövészhadosztály (továbbiakban: 8. gl. hadosztály) ezredei, zászlóaljai a kora délutáni órákra befejezték a kijelölt városok megszállását, a csehszlovák katonai alakulatok, a csendőrség és a munkásmilícia (munkásőrség) lefegyverzését, semlegesítését.

 

A Sivatagi Vihar
Jakus János

magazin.regiment.hu

Irak történelmi okokra hivatkozva 1990. augusztus 2-án meglepetésszerű támadással elfoglalta Kuvaitot, azzal vádolva a sejkséget, hogy az iraki-iráni háborút kihasználva 1980 óta 2,4 milliárd dollár értékű kőolajat "lopott el" Iraktól. Szaddám Huszein 1990. augusztus 8-án bejelentette Kuvait bekebelezését, ezt az ENSZ BT már a következő napon egyhangú szavazattal "törvénytelennek és meg nem történtnek" nyilvánította.

 

Iraki rozsdatemető
Zsoldos Zoltán

magazin.regiment.hu

1980 és 1990 között Irak hatalmas szárazföldi hadsereget hozott létre. A több tízezernyi haditechnikai eszköz közül szinte mind megsemmisült az 1991-es és 2003-as hadműveletek után, vagy az alkatrész-utánpótlás, karbantartás hiánya miatt használhatatlanná váltak. Még ma is nagy számban lehet találkozni a gyűjtőhelyeken ezekkel az eszközökkel. Időnként úgy érzi az ember, hogy a hatalmas mennyiségű acéltömeg még az iránytű mutatóját is kitérítené az északi iránytól. A roncsok között az ismert típusokon kívül igazi ritkaságok is akadnak.