Archívum - 2008/4

Az ugróháború
Serflek Szabolcs

regiment.hu

Cikkünkben (a helyszűke miatt a teljesség igénye nélkül) áttekintjük az amerikaiaknak a japán fennhatóság visszaszorítására irányuló csendes-óceáni hadműveleteit, és ezek közül közelebbről is bemutatunk néhány híres/hírhedt csatát. A száraz, tárgyszerű stílus azonban ne tévessze meg a kedves olvasót: a számok mögött iszonyatos, véres küzdelmek és riasztóan magas veszteségadatok húzódnak meg.

A fanatikusan harcoló japán katonák szó szerint vették az "utolsó emberig harcolni" elvet, amelynek eredményeképpen (bár a csata végső kimenetele szinte egyik esetben sem volt kétséges) a szövetségesek hatalmas áldozatokra kényszerültek.

 

Bőrnyakúak
Zsig Zoltán

regiment.hu

Az Egyesült Államok tengerészgyalogsága több szempontból is igazán egyedülálló haderőnem. Ugyanis egyszerre összfegyvernemi és összhaderőnemi jellegű, nemcsak a szárazföldi harc megvívásához szükséges haditechnikai eszközökkel, hanem saját légierővel is rendelkezik.

A személyi állományának létszáma meghaladja sok ország teljes haderejéét.

 

Hét tenger katonái
Zsig Zoltán

regiment.hu

Tengerészgyalogsága szinte minden olyan országnak van, melyet tengerpart is övez. Mindenhol nagyon fontos szerepet játszanak, elit fegyvernemnek számítanak, ugyanis egy támadás esetén az első lépcsőben vetik be őket. Ennek megfelelően a kiképzésük keményebb az átlagosnál, gyorsan mozgósíthatók, a képességeik is jobbak, mint egy átlagos lövészalakulaté.

 

A fegyverek szava
Zsig Zoltán

regiment.hu

Amíg a világ nagy része az olimpiára figyelt, addig a Kaukázus térségében egy komoly fegyveres konfliktus robbant ki. A dél-oszétiai háború mindössze néhány napig tartott, de katonapolitikai következményei alaposan felbolygatták az egész világot. Oroszország és Grúzia háborúja ismét megmutatta, hogy a fegyverek szava minden esetben döntő érv a vitás esetekben. Az erősebb fél ki is használta a lehetőségeit.

 

Véres szilveszter
Zsig Zoltán

regiment.hu

1995-ben a csecsenföldi hadjárat szörnyű képei járták be a világot. Minden bizonnyal sokan voltak, akik értetlenül figyelték, hogyan okozhat megalázóan nagy veszteséget néhány ezer gerilla a világ egyik legnagyobb haderejének.

A körülményeket megvizsgálva azonban már egyértelmű, hogy egy tömeghadsereg bevetése az adott helyzetben és módon csak ilyen eredménnyel érhetett véget.

 

Minden szinten - szinte minden
Lippai Péter

regiment.hu

A Bevetési Irány elnevezésű gyakorlat immár hagyományosan a Magyar Honvédség (MH) legnagyobb éves kiképzési rendezvénye. Ennek keretében a MH már negyedik alkalommal ad számot meglévő képességeiről nemcsak a katonai és a politikai vezetés, de az ország s a világ nyilvánossága előtt is.

 

A halálra ítélt támaszpont
Horváth Zoltán

regiment.hu

1945. április 1-jén az Okinava délnyugati részén fekvő Hagusi-öböl környékét teljesen belepte az amerikai hadihajók előkészítő bombázásának füstje és pora. Az egy hete tartó pokoli színjáték háromórás fináléjában 100 000-nél is több, különböző űrméretű lövedéket zúdítottak a területre.

A pusztítást 15 km-ről, távcsővel figyelő Micuru Usidzsima altábornagy arcán azonban semmilyen érzelem nem tükröződött.

 

Háborúból-háborúba
Tóth Árpád

regiment.hu

1918. november 3-án, Páduában kötött fegyverszüneti szerződés előírta az Osztrák-Magyar Monarchia csapatai számára, hogy az 1914-es határok mögé húzódjanak vissza.

A fegyverszüneti egyezménynek megfelelően november 4-én befejeződtek a harccselekmények, és az alakulatok zöme megkezdte a frontról való elvonulást.

 

A hazatérés
Pataky Iván

regiment.hu

Az 1968. augusztus 28-án Moszkvában a csehszlovák vezetőkre ható hatalmas nyomás révén megszületett és nyilvánosságra hozott megegyezéstől - akkori nevén "moszkvai egyezménytől" - mind a csehszlovák vezetés, mind a lakosság sokat várt. Nem vették észre a csapdát, amit már jó kétezer évvel korábban a neves kínai hadtudós, Szun Ce így fogalmazott meg: "valamennyi hadviselés a félrevezetésen alapul". A szovjet vezetőknek eszük ágában sem volt hosszú távon együttműködni Dubcekkel és munkatársaival, csupán időt akartak nyerni a csehszlovák nép ellenállásának meggyengüléséig. Egy szilárdan szovjetbarát új vezetőgárda kialakulásáig volt szükség rájuk. Lassú, hónapokig tartó konszolidációs folyamatra számítottak.

 

A magyar Maginot-vonal
Jakuss János

regiment.hu

Sztálin és Tito közötti kapcsolat már a második világháború alatt feszültté vált, ennek elsődleges oka az volt, hogy a partizánvezér, mozgalmának támogatásához megnyerte Nagy-Britannia, illetve az Egyesült Államok mindenoldalú támogatását. Ugyanakkor a felek között kialakult feszült helyzethez a két kommunista vezér között személyes jellegű ellentétek is meghúzódtak. Tito ugyanis a "nagytestvér" minden pressziója ellenére igyekezett megőrizni döntési szuverenitását.

 

Előttünk a vízözön
Váradi T. István, Wim Das és Kees Oten

regiment.hu

A második világháború befejezése miatt érzett öröm hamar a félelembe csapott át, hogy a harc csak ideiglenesen ért véget. A szövetséget, amelyet a demokratikus országok és a Szovjetunióval kötöttek fasizmus és a nácizmus legyőzése érdekében, a Nyugat bizalmatlanul szemlélte.

A bizalmatlanság okai között szerepelt az is, hogy a szövetséges hatalmak által kötött egyezségekben meghatározott változások a háború után nem az eredeti elképzelés jegyében zajlottak.

 

Időutazás
Horváth Zoltán

regiment.hu

Rendkívül gazdag II. világháborús gyűjtemény várja az időszak iránt érdeklődőket az észak-angliai Maltonban, York közelében. A kisváros határában létesített hadifogolytábor felújított barakkjaiban elsősorban Nagy-Britannia lakóinak mindennapjai tárulnak a látogatók elé. Akit nem riaszt el az Eden Camp nevű, rendhagyó történelmi múzeum csaknem 400 km-es távolsága Londontól, az olyan élményekkel gazdagon távozhat, mintha maga is az események részese lett volna.

 

Medálparádé
Sallay Gergely Pál

regiment.hu

Vannak világszerte ismert katonai kitüntetések. A hadtörténet szerelmesei közül ki ne hallott volna már a Vaskeresztről vagy a Bíbor Szívről, függetlenül attól, hogy érdeklődik-e a kitüntetések iránt vagy foglalkozik-e azok történetével? Ki ne ismerné föl egy katonaportrén a Szovjetunió Hőse kitüntető cím Arany Csillagát vagy a brit Viktória-keresztet? Az alábbiakban a második világháború során adományozott nagyhírű érdemjeleket mutatjuk be dióhéjban, néhány érdekes információval színesítve.