Archívum - 2009/1

Budavára a miénk!
Kedves Gyula

regiment.hu

Így adták hírül óriási betűkkel a falragaszok nemcsak Pesten, de vidéken is 1849. május 21-én és az elkövetkező napokban az örömhírt. És az ország ünnepelt is. Ünnepelte fiait, annak a honvédseregnek a katonáit, amelyet olyan nagy erőfeszítéssel, hihetetlenül rövid idő alatt teremtett meg, szerelt fel. Azokat a katonákat, akik fegyvert sokszor csak a csatatéren kaptak a kezükbe, s a jóval nagyobb tapasztalatú, alaposabban kiképzett ellenfelükkel szemben esélyteleneknek látszottak. Mégis fordulatot tudtak adni az eseményeknek, s a kétszeri sikertelen ellentámadási próbálkozást egy olyan hadjárat követte, amely ámulatba ejtette Európát, s kétségbeesésbe kergette a császári-királyi hadvezetést.

 

A Farkasodú
Sebők János

regiment.hu

A Wolfsschanze (a kortárs irodalomban olykor Wolfschanze) a görlitzi erdőben húzódott meg, Rastenburgtól (később Ketrzyn) nyugatra, kb. nyolc kilométer­re a Mazuri-tavaktól, az egykori Kelet-Poroszországban. A főhadiszállásnak a nevet maga Hitler adta, röviddel azután, hogy 1941. június 24-én megérkezett ide különvonatával. Mindez röviddel azután történt, hogy a Wehrmacht csapatai átlépték a szovjet határt, s megkezdődött a Barbarossa hadművelet.

A Wolfsschanzét többnyire "Farkasodú"-nak, ritkábban "Farkaserődnek" is fordítják.

 

A tábornokok összeesküvése
Horváth Zoltán - Sebők János

regiment.hu

"Német honfitársak! Nem is tudom, hány merényletet terveztek ellenem, míg ezt a mostanit végrehajtották. Puccsista tisztek kis csoportja, mind kényelmes hátországi beosztásúak és nem frontkatonák, megkísérelték, hogy velem együtt meggyilkolják a német fegyveres erők legfőbb parancsnokait."

Így kezdődött Hitler rádióbeszéde, melyet 1944. július 21-én, röviddel éjfél után sugároztak. A hazugságokkal teli beszédet Goebbels propagandaminiszter írta. A német néphez szólva Hitler az előző nap délutánján elkövetett merényletről beszélt. Igyekezett elbagatellizálni az összeesküvés igazi nagyságát és lejáratni a résztvevőit.

 

Monte Cassino
John H. Green

regiment.hu

A Monte Cassinó-i kolostor északi oldalán, az Elesettek Völgyében több mint ezer lengyel katona földi maradványai nyugszanak a mészkőbe vájt szarkofágokban. 1970 májusában a legendás 593-as magaslat tövében ismét végső búcsúztatásra gyülekeztek a csata veteránjai. Az emigrációban elhunyt Anders tábornokot utolsó kívánságát teljesítve kedves katonái között helyezték örök nyugalomra. Az alig 500 méter magas hegyen épült kolostor öt hónapos ostromát a lengyel hadtörténelem legfényesebb lapjai - a csata közel ötvenezer szövetséges és német halottjának testét pedig a környék temetői - őrzik.

 

Vészhelyzet
Temesvári Péter

regiment.hu

Hamar munka ritkán jó - szól az ismert mondás. Úgy tűnik azonban, hogy a nagyon elhúzódó - jelen esetben 17 évig tartó - gyártás sem éppen előnyös, pláne, ha egy rendkívül összetett, komoly ipari, technológiai hátteret igénylő bonyolult szerkezetről van szó. Márpedig az orosz Akula II-es osztályba tartozó nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárók nem éppen az egyszerűségükről híresek.

A jelenlegi utolsó, megépült egység, a K-152-es hadrendi számot viselő Nyerpa (Fóka) nevű egységre egy nagyon komoly, 20 ember halálát okozó baleset irányította rá a közelmúltban a figyelmet.

 

Ostromlók és ostromlottak
Horváth Zoltán

regiment.hu

Az újjáépült VI. századi bencés kolostor ablakaiból kitekintve jól láthatók a hegy lábánál létesített katonatemetők, melyekben 34 nemzet fiai leltek végső nyugalmat. Az 518 m-es magasságból egy virágzó városra látni, melyet 1944-ben ugyanúgy porig romboltak, mint a hegycsúcsra épített kolostort. A bombák, tüzérségi lövedékek pusztításának nyomait mára begyógyította az idő. Ennek múlása azonban a 65 évvel ezelőtti harcok aggastyánkorú veteránjai ellen dolgozik, hiszen minden nappal kevesebb tanúja él az olaszországi háború legvéresebb ostromának.

 

A ketrecbe zárt páncélos
Zsig Zoltán

regiment.hu

A Stryker harcjármű kifejlesztése az Egyesült Államok új védelmi doktrínájának megfelelően indult meg. Ugyanis a 90-es évek végétől a korábbinál jóval nagyobb mozgékonyságú, könnyebben szállítható dandár harccsoportokat kívántak létrehozni a lövészhadosztályokon belül. Az első harci bevetésekre azonban már teljesen más körülmények közt került sor Irakban.

 

Csapatépítés
Lippai Péter

regiment.hu

Mint a decemberi zárógyakorlat is jelzi, célegyenesbe ért a MH PRT (továbbiakban: PRT - Provincial Reconstruction Team, azaz tartományi újjáépítési csoport) hatodik váltásának felkészítése. Olvasóink valószínűleg tudják, hogy egy váltás átlagosan fél évet tölt Afganisztánban, így könnyen kiszámítható, hogy több mint két éve kezdték meg a magyar katonák béketámogató és újjáépítő tevékenységüket az Afganisztán északi régiójának stratégiai fontosságú tartományában - Baglánban.

 

A tíznapos háború
Jakus János

regiment.hu

A külpolitikai színtéren az el nem kötelezett országok mozgalmának leértékelődése a világrend átalakulásával végérvényessé vált. Az Egyesült Államok politikai-gazdasági túlsúlyának ellenpontozására nem került sor a szovjet blokk szétesését követően. Az egységesülő Európa még nem volt képes intézményesített módon befolyását érvényesíteni sem a globális, sem pedig a periferiális térben. Az egykori szuperhatalom, a Szovjetunió pedig a széthullás állapotában kereste helyét és szerepét a változó világban.

 

Légiriadó! I.
Pataky Iván

regiment.hu

A légoltalom-polgári védelem története a repülőgépek - és a léghajók, akkori közös nevükön légjáróművek - katonai alkalmazásának históriájával kezdődött.

A fogantatás pillanata 1911 késő ősze. Helyszíne az 1911-12. évi olasz-török háború hadszíntere, Líbia.

Az egyik novemberi hajnalon az addig csak légi felderítésre használt olasz  repülőgépek egyike, fedélzetén Giulio Gavotti hadnaggyal, felderítési feladatokra emelkedett a levegőbe. A török állások fölé érve azonban Gavotti egymás után négy kis bombát vett a kezébe, de mivel csak az egyik kezét tudta használni, a másikkal a botkormányt fogta, fogaival élesítette a robbanószerkezeteket.

 

Vitézségért a hálás haza
Makai Ágnes - Sallay Gergely Pál

regiment.hu

Az 1848-1849-es magyar szabadságharc katona szereplőiről készült ábrázolásokon többük mellén vízszintes szalagra fűzött kis koszorút látunk. A koszorúk kitüntetések, a vitéz tettek elismerésének önvédelmi harcunk közepette, szükségből született, egyszerű, de igen becses jelvényei.

Nem csak külalakjuk, történetük is rendhagyó.

 

Az egyenruhatáros
Tőrös István

regiment.hu

Ha még létezne többlapos személyi igazolvány, bajban lenne az önkormányzati ügyintéző, hogy mit is írjon be dr. Tóth László okmányába. Jogász, gyűjtő, vagy a magyar katonai egyenruhák első világháború utáni történetét elsőként feldolgozó könyvsorozat kiadója?