Új szám - 2009/4

Mindent egy lapra
Zsig Zoltán

regiment.hu

A szövetséges erők a nyugati fronton 1944 decemberében nyugodt karácsonyra készültek. Hitler azonban egy merész támadással alaposan meglepte őket. Az elgondolás jónak tűnt, akkor és ott támadott, ahol nem várták. Általános vélemény volt ugyanis, hogy a harckocsizó alakulatok nem képesek áttörni az Ardennek hegyein keresztül.

 

Baleset vagy gyilkosság?
Horváth Endre

regiment.hu

Három nappal 1956 karácsonya előtt szabadult a dél-németországi Landsberg börtönéből Joachim Peiper, akit első fokon halálra ítéltek 73 amerikai katona meggyilkolásának vádjával. Ezt az ítéletet kegyelemből 10 év börtönre változtatta a hadbíróság. 1956 decemberében Peiper volt az utolsó, akit szabadon bocsátottak a Landsbergben fogva tartott 43 elítélt német háborús bűnös közül.

 

Budapest ostroma
Ravasz István

regiment.hu

Budapest védelme a XX. századi világháború III. szakasza, az 1939-1945-ös totális háború (az I. szakasz az 1914-1918-as nagy háború volt, míg a II. a kettő közötti felkészülés a vesztesek részéről az "újrajátszásra") egyik leghosszabb és legnagyobb katlancsatája volt Sztálingrád és Berlin mellett.

 

Emberi sors
Szabó Anna

regiment.hu

2010 februárjában a budapesti csata befejezésének 65. évfordulójára emlékezhetnek az erre hivatott szervezetek. Lesznek majd hivatalos koszorúzásos ünnepségek, de ne feledkezzünk meg a ráncos özvegy­asszonykezektől a sírhantokon meggyújtott árva kis mécsesekről sem. Minden családnak megvolt a saját kis háborúja akkoriban.

A magyar fővárosban hősi halált halt sok ezer katona közül csak egynek a sorsát szeretném felidézni. Édesapámért, néhai Szabó Miklósért szól most a harang...

 

A legfiatalabb tábornok II.
Váradi T. István

regiment.hu

Miután átvette a hadosztály parancsokságát 1944 augusztusában, a következő bevetésre nem sokat kellett várnia, mivel a 82-es hadosztály kulcsszerepet kapott a Montgomery tábornok által tervezett Market Garden hadműveletben, amely, ha sikerrel zárul, még 1944-ben véget lehetett volna vetni a háborúnak. A terv szerint a szövetségesek elvágnák Hollandiában az Antwerpen környékén lévő német csapatokat, így átkarolják a Siegfried-vonalat, és a brit csapatok betörhetnek az Alsó-Rajnához Arnhemen keresztül és elérjék a Ruhr-vidéket.

 

Játszd újra, Sam!
Wim Das és Kees Otten

regiment.hu

A II. világháború eseményeinek ismerői valamennyien egyetértenek abban, hogy az 1944 szeptemberében a hollandiai Arnhem hídjáért folytatott véres küzdelem a sikeres normandiai partraszállást követő hónapok egyik legtöbbet vitatott támadása. A Montgomery tábornagy által kezdeményezett kombinált, szárazföldi és légideszant-hadművelet ahelyett, hogy a háború végét előre hozta volna karácsonyra, a nyugati front leghevesebb és legváratlanabb német ellentámadásához vezetett az Ardennekben.

 

Közel a vereséghez
Horváth Zoltán

regiment.hu

"Nem ijedtem meg addig, amíg három héttel a németek ardenneki offenzívájának megindulása után olvasni nem kezdtem a részletes helyzetjelentéseket. Hihetetlenül közel voltunk ahhoz, hogy legyőzzenek bennünket" - nyilatkozta Dwight D. Eisenhower tábornok, a nyugati szövetséges erők egykori főparancsnoka 12 évre rá egyik elnöki sajtókonferenciáján.

 

Barátok a bajban
Ravasz István

regiment.hu

A lengyel-magyar barátság több mint ezeresztendős. Uralkodóházainkat dinasztikus kapcsolatok forrasztották össze, s a száműzöttek kölcsönösen menedéket találtak a másiknál. Géza nagyfejedelem második felesége Adelajda lengyel hercegnő volt. Szentté avatott lovagkirályunk, I. László a Lengyelföldön menedéket talált Béla herceg és az őt befogadó II. Mieszkó lánya, Richeza hercegnő frigyéből született. Károly Róbert harmadik neje, Lokietek Erzsébet lengyel hercegnő volt, s a fiuk, Nagy Lajos által megvalósított perszonálunió idejére mondjuk, hogy "három tenger mosta" országaink partjait. Leányát, Hedviget, I. Jadwiga lengyel királynőt szentként tiszteljük.

 

Katonai parádé Pekingben
Zsig Zoltán

regiment.hu

A Kínai Népköztársaság megalakulásának 60. évfordulója alkalmából látványos katonai díszszemlét rendeztek 2009. október 1-jén. A szovjet katonai parádékhoz hasonlóan hajtották végre, és mindenki számára bemutatta, milyen nagy átalakuláson ment át a kínai néphadsereg az elmúlt egy évtized során.

 

Múltkereső
Káplár Béla

regiment.hu

Csendben beléptünk a kapun. Az egyenesen vezető utat egymásba karoló ciprusok szegélyezik. Körülöttünk 2550 kicsiny sírkő, névtáblával. Katonatemetőben járunk. A sírkövek rendben sorakoznak, bármely irányba tekintünk. A katonák még holtukban is sorban fekszenek.

 

A romániai forradalom
Kis-Benedek József

regiment.hu

A közép- és kelet-európai csatlós államok leválása a Szovjetunióról gyakran forradalmak sorozataként szerepel a leírásokban. Valójában - Románia kivételével - fegyveres harcra sehol sem került sor, pusztán kerekasztal-tárgyalások, tüntetések és a rendőrséggel való összecsapások fordultak elő. 1989 végére az NDK-ban, Bulgáriában, Magyarországon, Csehszlovákiában és Lengyelországban megtörtént a hatalomváltás. Nicolae Ceausescu ellenállt minden reformnak, és önmagát a kommunizmus utolsó védelmezőjének kiáltotta ki.

 

Légiriadó! IV.
Pataky Iván

regiment.hu

1945 tavasza 65 év távlatából visszatekintve Európa országai egy részének hatalmas győzelmet, a német iga alóli felszabadulást és a békét jelenti. Hazánknak azonban nemcsak a nagyon várt békét, hanem egy újabb súlyos vereséget is, valamint több mint egymillió halottat. Az ország lakott helységeinek nagy része romokban hevert.

 

A haza szolgálatáért
Makai Ágnes és Sallay Gergely

regiment.hu

A második világháborút követő évek magyarországi politikai fordulatait hűen tükrözték az állami kitüntetési rendszerben végbement változások is. Ez az újonnan alapított és adományozott kitüntetések eszmeiségében és külalakjában egyaránt jól követhető.