Archívum - 2010/1

Máskor és máshol
Ravasz István

regiment.hu

A rendszerváltás egyik külső jegyeként a Minisztertanács még 1990-ben munkanappá nyilvánította április 4-ét. Sokakban - akik akkor már túl voltak a kisiskoláskoron - óhatatlanul felidéződtek a régi, piros betűs fejlécek alatti szalagcímek: "1945. április 4-én Nemesmedves birtokbavételével befejeződött Magyarország felszabadítása - hazánk területén elhallgattak a fegyverek." Évtizedeken át hivatalos és egyszerű emberek, iskolai osztályok zarándokoltak el Nemesmedvesre a betontalapzaton álló T-34-eshez. Egész Európa láthatta - ha érdekelte - a Hősök terén minden ötödik évben megrendezett monstre díszszemléket, ahol katonák, rendőrök és munkásőrök tisztelegtek az állami és pártvezetők előtt. Április negyedikéből tér lett, üzem és termelőszövetkezet.

 

Mézeshetek
Horváth Zoltán

regiment.hu

A II. világháború legjobban várt eseménye kétségkívül annak befejeződése volt. A nyugati hatalmak katonáinak és a Vörös Hadsereg harcosainak találkozása Németországban 1945 tavaszán a konfliktus küszöbönálló végét jelentette és mindennél jobban szimbolizálta a szövetségesek együttes erőfeszítéseinek sikerét a fasizmus legyőzésében.

 

Sztálin fődíja: Berlin
Horváth Zoltán

regiment.hu

Három évvel korábban Adolf Hitler még arra várt, hogy Moszkva, Leningrád és Sztálingrád elessen. Az oroszok azonban nem omlottak össze. Sőt, egyre közelebb kerültek Berlinhez, a Führer megálmodta ezeréves Harmadik Birodalom fővárosához. A nácik vezére pedig 12 éven belül immár másodszor lehetett tanúja annak, hogy a Reichstag, a német törvényhozás épülete lángokban áll. Az első tüzet 1933-ban parancsára saját rohamosztagosai gyújtották, 1945 áprilisában azonban annak a Vörös Hadseregnek a tüzérsége, mely megállíthatatlanul nyomult Németország szíve felé.

 

Hegyi hadviselés
Zsig Zoltán

regiment.hu

Történelmünk során szinte minden területre kiterjedtek a háborúk. A hegyes terepen is már ősidőktől fogva zajlottak fegyveres összecsapások, jó példa erre a jégbe fagyott Ötzi.

A hegyekben végrehajtott harctevékenység azonban jóval nehezebb, mint a síkvidéken. Ezért hoztak létre olyan alakulatokat, melyek kifejezetten ilyen terepviszonyokra készülnek fel.

 

Katyusa és kortársai
Szabó Miklós János

regiment.hu

Az elmúlt évszázad talán egyik legnagyobb haditechnikai fejlődése a rakétatechnika terén zajlott. A rakétahajtómű kialakítása után az elektronika korszerűsödésének függvényében egyre pontosabb és hatékonyabb eszközök alkalmazhatták ezt az új elvet. A második világháború jelentősen felgyorsította ennek a korszerű fegyvernek az elterjedését. Szinte egy időben jelentek meg a légi és a szárazföldi hordozókra telepített tűzeszközök. A hatásuk ereje és távolsága folyamatosan növekedett. Hamarosan a hatékonyságuk egyik legfontosabb jellemzője, a találati pontosság is javulni kezdett, sőt az irányításuk folyamatos finomításával megjelentek a precíziós csapásmérő haditechnikai eszközök.

 

Variációk nyolc kerékre
Zsig Zoltán

regiment.hu

A modern hadviselésben már elengedhetetlenné vált, hogy a lövészkatonák megfelelő szállítóeszközökkel rendelkezzenek. A technika fejlődésével ezeket ellátták páncélzattal és fegyverzettel is. Lánctalpas és kerekes harcjárműveket egyaránt gyártottak. Ez utóbbiak közül most a legmodernebbeket mutatjuk be.

 

Hamvazószerda
Horváth Zoltán

regiment.hu

1945. február 13-án, húshagyókedden Drezda utcáin az alig 100 km-re járó szovjet csapatok elől menekülők áradata hömpölygött. Közülük mindenkinek volt legalább egy szörnyű története az oroszok kegyetlenkedéseiről. A Vörös Hadsereg megvadult katonái elől biztonságot keresők nem tudhatták, hogy egyenesen a halál torkába iparkodnak. A nyugati demokráciák ugyanis olyan borzalmas pusztulást tartogattak számukra, melynél szörnyűbbet még Sztálin sem tudott volna kieszelni.

 

Légi veszély!
Pataky Iván

regiment.hu

A magyar kormány a légoltalom polgári védelemmé történő fejlesztését az 1956-os forradalom leverését követően, az úgynevezett kádári "konszolidáció" éveiben tűzhette napirendre. Az MSZMP Politikai Bizottsága (PB) - a legmagasabb szintű politikai vezető testület - 1958. október 14-én tárgyalta meg a feladatokat és hozott határozatot.

A polgári védelem története egyik legjelentősebb, több mint 30 éves fejlesztését megindító politikai döntés volt. Egészen a rendszerváltás éveinek kezdetéig, sőt, ha nagyon pontos akarok lenni, akkor az ezredfordulóig meghatározta a polgári védelem feladatait és irányait.

 

A történelem viharában
Ravasz István

regiment.hu

A főcím önmagában is jelkép: a Vereckei-hágón 1896-ban emelt honfoglalási emlékoszlop sorsa leképezi Kárpátalja, de Magyarország, illetve a kárpátaljai magyarság és a magyar nemzet sorsát is. Ameddig a helyén állt, több állam "polgára" volt, közben újjáépíttetett és felirataiban átalakíttatott, majd részekre szakítottan több helyre vándorolt, s alkotórészei egyikéről ugyanazt a kategóriát írhatjuk le, mint sok ezer magyar katona sorsáról: "eltűnt..."

 

Harckocsizók Mekkája
Toldi Miklós

regiment.hu

Nincs még egy olyan ország, amelynek modernkori történelmében jelentősebb szerepet játszott volna a páncélos hadviselés és maguk a páncélosok, mint a Szovjetunió.

A Vörös Hadsereg tankjai nemcsak a nagy honvédő háborúban játszottak döntő szerepet, de a szuperhatalommá vált ország politikai terjeszkedésében és annak megtartásában is kivették a részüket a hidegháború évei alatt.

 

Hagyomány és új irány
Makai Ágnes és Sallay Gergely Pál

regiment.hu

Az 1989-1990-es magyarországi rendszerváltozás alapjaiban rengette meg az addigi elismerési rendszert, nemcsak tartalma, hanem az egyes kitüntetések külalakja, jelképei tekintetében is. A zömükben - ha máshol nem, a Kádár-kori államcímer részeként mindenképpen - ötágú vörös csillagot ábrázoló pártállami kitüntetéseket a Magyar Köztársaság 1989. október 23-i kikiáltása után már nem adományozhatták.

 

A bombák földjén
Tőrös Balázs

regiment.hu

Annak ellenére, hogy hivatalosan már több éve befejeződtek a Szaddám Huszein rendszerének megbuktatását eredményező harcok - és jövőre már Sivatagi Vihar hadművelet 20. "születésnapjára" emlékezhetünk -, elmondható, hogy Hollywood mindeddig képtelen volt mit kezdeni az amerikaiak iraki szerepvállalásával. Ez valahol persze érthető is. A nagy konfliktusok után mindig szükség volt pár évre, néha kényszerű okokból évtizedre, mire megszületett az első néhány olyan forgatókönyv, amely már képes volt kellő távolságtartással és mértékletességgel szemlélni és szemléltetni az eseményeket és alkalmas volt arra, hogy a puszta dokumentáció mellett értéket is teremtsen.