Archívum - 2011/4

Halálos torpedók
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

Mikor 70 évvel ezelőtt, 1941. december 7-én a japánok harci gépei sikeresen rajtaütöttek az Egyesült Államok békésen horgonyzó csendes-óceáni flottáján, a legfontosabb célpontok közül az Arizona csatahajóval a lőszerraktárába csapódott 800 kg-os páncéltörő bomba végzett. De ez csak a vakszerencsének tudható be, hiszen a többit jóformán hatástalanul dobták le. Az igazi veszteségeket torpedók okozták, melyek a páncélos óriások oldalát feltépve tették harcképtelenné zömüket.

 

Tisztáldozat?
Varga Csaba

magazin.regiment.hu

Az amerikai elnök szerette volna hazáját bevinni a világháborúba. De hogyan állítsa a háború pártjára a vonakodó amerikai közvéleményt?

 

A megfelelő ember
Varga Csaba

magazin.regiment.hu

A második világháború elején, Szingapúr, Hongkong és Burma elveszítése után Churchillnek égető szüksége volt végre egy győzelemre. Amikor megtalálta a lehetséges hőst, az sem zavarta, hogy a japánok legyőzője elmebetegnek látszott. Nem is kicsit.

 

A rejtélyes Hindukus...
Lippai Péter

magazin.regiment.hu

Amikor valaki Afganisztánról hall, akkor leginkább zord kinézetű, nagy szakállas, sötét turbános férfiak; kék burkába burkolózott nők; mezítlábas és piszkos kisgyerekek, valamint ridegen kopár hegyek jutnak az eszébe. De ez csak a felületes benyomás. Az afgán valóság ennél sokkal színesebb és bonyolultabb. Az viszonyok megértése és ismerete egy külföldi számára a biztonság alapját jelentheti a világ egyik legveszélyesebbnek tartott országában. Éppen ezért a magyar katonákat afganisztáni missziójuk előtt igyekeznek felkészíteni a kinti viszonyokra. Ez nemcsak katonai jellegű felkészítést jelent, hanem történelmi és kulturális ismeretek elsajátítását is, amelyek közül főleg az utóbbit nem lehet elég alaposan elsajátítani.

 

Felvirradt az új hajnal
Zsig Zoltán

magazin.regiment.hu

Az Egyesült Államok által végrehajtott csapaterősítés hosszabb távon valóban a helyzet javulásához vezetett. A felkelők aktivitása és a veszteségek is csökkentek. Az iraki erők egyre inkább átvették az ellenőrzést, képesek voltak önállóan is tevékenykedni. Mindezek megnyitották az utat ahhoz, hogy a szövetségesek elhagyják az országot.

 

A Sivatagi Róka halála
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

Erwin Rommel vezértábornagy, a III. Birodalom legnépszerűbb tábornoka az 1940-es nyugat-európai hadjárat során alapozta meg hírnevét. Igazi ismertségre azonban a következő évek észak-afrikai hadjáratai során tett szert, mikor is az Afrika Korps parancsnokaként nem csupán kihúzta a csávából a csúfos vereséget szenvedett olaszokat, hanem egyúttal megrendítő csapást is mért a túlerőben lévő britekre. Ottani ténykedésével nemcsak a Sivatagi Róka elnevezést érdemelte ki, hanem azt is, hogy meggyilkolására a szövetségesek külön akciókat indítottak. Vesztét mégsem angolszász kommandósok okozták, hanem bajtársai, akik saját bőrüket mentve keverték bele az 1944. július 20-i Hitler elleni sikertelen merényletbe.

 

Rohamcsapatok
Polgár Tamás

magazin.regiment.hu

Az első világháború előtti években kevesen ismerték fel a különleges rendeltetésű csapatok szükségességét, s még kevesebb hadseregben állítottak fel ilyeneket. Az Osztrák-Magyar Monarchia tábornokai sem láttak messzebbre kortársaiknál. A századfordulón még mindig a napóleoni idők elavult doktrínáit érvényesítette mind az osztrák K. u. K. Landwehr, mind a cs. és kir. magyar honvédség és a közös hadsereg csapatai. Pedig a különleges hadviselést folytató egységek már az 1848-49-es szabadságharc idején is komoly meglepetéseket okoztak - gondoljunk például Rózsa Sándor betyár szabadcsapatára - később pedig az amerikai polgárháborúban, a búr háborúban, az orosz-japán háborúban vagy a balkáni háborúkban is bebizonyosodott, hogy az elkényelmesedett tömeghadseregeknek roppant veszteségeket tud okozni néhány megfelelően eltökélt és jól felszerelt különleges csapat.

 

A csataterek néma tanúi
Négyesi Lajos

magazin.regiment.hu

1876 tavaszán a 7. lovasezred George Custer alezredes parancsnoksága alatt elérte a Little Bighorn völgyét. A mintegy 600 katonából álló egység 12 századból állt, melyeket az ábécé betűivel jelöltek. A folyónál tábort vertek, és előreküldték a felderítőket. A visszatérő Mitch Boyer félvér sziú nyomkereső azt jelentette, hogy az indiánok tábora a közelben van, azonban ilyen sok sátrat még soha nem látott. Custer a támadás mellett döntött, melynek sikerét a meglepetésre alapozta.

 

Nomen est omen?
Soós Péter

magazin.regiment.hu

Sok rejtélyes figurája van a magyar fegyvertörténetnek, de közülük is kiemelkedik dadai Király Pál okleveles gépészmérnök, szolgálaton kívüli császári és királyi tüzér százados, a svájci SIG és a hazai Danuvia fegyvergyár főmérnöke, nyugalmazott iparügyi minisztériumi főtanácsos. A felsorolt tisztségeket hallva joggal vetődhet fel, hogy Királyról rengeteg érdekes adat, személyes emlék maradt fenn különböző irattárakban, azonban ez nem egészen így van...

 

A lehetetlen küldetés
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

1939. október 14-én, jóval pirkadat előtt három robbanás dübörgése törte meg a brit haditengerészet legnagyobb támaszpontjának csendjét. Okozóik a német U-47-es tengeralattjáró torpedói voltak, melyek negyedórán belül végeztek a Royal Oak nevű veterán csatahajóval. A Scapa Flow-i öböl fenekére süllyedt páncélos óriás 833 tengerészt vitt magával a hullámsírba. A búvárhajó kapitányából, Günther Prien tengerészfőhadnagyból nemzeti hős lett, a III. Birodalom ifjúságának egyik eszményképe.

 

Az győz, aki támad!
Varga Csaba

magazin.regiment.hu

A majdani francia államfő bátran küzdött az I. világháborúban, de a béke idején a politikusok és a tábornokok nem vették komolyan. Hitler támadása során de Gaulle bebizonyította, hogy neki van igaza, majd megpróbálta megmenteni Franciaországot.

 

Cél a 007-es Tigris!
Zsig Zoltán

magazin.regiment.hu

A II. világháború harckocsizó parancsnoka az egyik legismertebbnek számít. Ez annak köszönhető, hogy Villers-Bocage településen nagy veszteséget okozott a briteknek, amikor egymaga 14 harckocsit és 15 páncélozott szállító harcjárművet semmisített meg bátorságának és kezdeményezőkészségének köszönhetően. Az ilyen cselekedetek tették igazán félelmetessé a Tigert és a német harckocsizókat.