Archívum - 2012/3

A csatornák katonái
Polgár Tamás

magazin.regiment.hu

1944 nyarán a szovjet hadsereg elérte Lengyelország területét, és közeledett Varsóhoz. A lengyel ellenállás vezetői ekkor úgy döntöttek, ideje valamennyi sejtet mozgósítani és az egész fővárosra kiterjedő, nyílt felkelést kirobbantani.

 

A holdfény fuvarosai
Galambos Gábor és Magó Károly

magazin.regiment.hu

Miután a német birodalom katonái elfoglalták Lengyelországot, a lengyel ellenállás támogatásának egyetlen módja a légi szállítás volt. Mielőtt az első szállítógépek elindulhattak volna a lengyel területek fölé, meg kellett oldani a rendszeres rádió-összeköttetést, és ki kellett jelölni a ledobó körzeteket. Mivel szállítási feladatokat csak éjszaka lehetett végrehajtani, szóba sem jöhetett a gépek leszállása és kirakodása. Az ejtőernyős ledobás maradt az egyetlen járható út a küldemények célba juttatására.

 

Fegyverbarátság
Polgár Tamás

magazin.regiment.hu

A Vihar hadművelet idején a Magyar Királyi Honvédség több alakulata is a lengyel főkormányzóság területén állomásozott. 1944 augusztusának közepén a 12. és az 5. hadosztály, illetve az 1. lovashadosztály Varsóban tartózkodott, a 23. hadosztály pedig a város közelében, a kamplosi erdő térségében töltötte pihenőjét.

 

A rejtélyes katasztrófa
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

1943. július 4-én 23 óra 10 perckor - mindmáig tisztázatlan okokból - lezuhant az a B-24-es Liberator típusú négymotoros, amellyel a lengyel emigráns kormány miniszterelnöke, egyben fegyveres erőinek főparancsnoka, lánya és kísérete Londonba indult. A Gibraltárból startolt gép a futópálya végétől alig 500 m-rel zuhant a sekély tengerbe. A katasztrófát csak a pilóta élte túl. Wladislaw Sikorski altábornagy halálával pótolhatatlan veszteség érte a közösséget, mivel a tragédia olyan vezetőjétől fosztotta meg, akit a nyugati szövetséges hatalmak is tiszteletben tartottak.

 

A száműzöttek háborúja
Varga Csaba Béla

magazin.regiment.hu

Hősiesség és tragédia: ezzel a két szóval lehet legjobban leírni a II. világháborúban részt vevő lengyel katonák sorsát. Az első iszonyatos vereség nem törte meg a legyőzöttek harci szellemét. A lengyel harcosok három földrészen folytatták az elkeseredett küzdelmüket.

 

Kényszerszövetség
Varga Csaba Béla

magazin.regiment.hu

A lengyel hadsereg 1939-ben végzetes vereséget szenvedett. A szovjet táborokban éhező sok százezer lengyel fogoly 1941-ben kapott még egy lehetőséget. A gyűlölt keleti szomszéddal együttműködve harcba szállhatnak Hitler gyilkos megszállói ellen.

 

Varsótól Berlinig
Udovetz György

magazin.regiment.hu

A lengyel hadsereg, valamint a lengyel katonai hagyományőrzők meghívására két autóval és hét harcossal indultunk a mintegy 800 km-es útra. A kiírás szerint az elhelyezés tábori körülmények között, az étkezés a hadsereg ellátmányából történt. A feltételek szerint csak meghívott csapatok vehettek részt a rendezvényen. A szombat reggeli eligazításon még egyszer ellenőrizték a részt vevő csapatok ruházatát, fegyverzetét, felszerelését és kiképzettségét.

 

A katlancsata hősei
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

A Nagy-Britanniában felfegyverzett lengyel harckocsizók számára az 1944. június 6-i normandiai invázió csillantotta fel annak lehetőségét, hogy visszavágjanak a hazájukat lerohanó németeknek. A partraszállás helyett végül a hídfőből való kitörésben vettek részt. Montgomery tábornagy az 1944 augusztusában vívott véres falaise-i katlancsata után rendkívül elismerően szólt az 1. lengyel páncéloshadosztályról: "A chambois-i ütközet megnyerése döntő jelentőségű volt. Utána a németek úgy estek csapdába, mintha valami óriási palackba kerültek volna, aminek nyakában az önök egysége játszotta a dugó szerepét."

 

Sziklalattjárók
Kárpáti Endre

magazin.regiment.hu

A bombázórepülők fejlődésével megindult a fegyverkezés történetében szokásos versenyfutás a támadók és a védők között. Megjelentek a légvédelmi lövegek, a vadászgépek, elkezdték zavarni például a navigációs rendszereket, és előfordult, hogy elrejtették a stratégiai jelentőségű értékeket.

 

Övék a dicsőség
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

Kevesen gondolták volna, hogy a Market Garden hadműveletet felelevenítő, A híd túl messze van című nagyszabású mozi előtt több mint három évtizeddel már filmre vitték a nyugati szövetségesek egyik legnagyobb katonai kudarcát. Szemben azonban a világsztárokat felvonultató, 1977-ben bemutatott játékfilmmel, abban, amelyet 66 éve vetítettek először, csak olyanok szerepeltek, akik 1944 szeptemberében maguk is a véres harcok részesei voltak. Mivel a felvételek zömét is az eredeti helyszíneken forgatták, hitelességével nem versenyezhet semelyik azóta készült háborús film.

 

Az elárult hős
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

2006. május 31-én, Hágában, a holland parlament udvarán került sor arra az ünnepségre, mellyel végre elégtételt szolgáltattak a II. világháborúban a nyugati szövetségesekkel vállvetve küzdő lengyel ejtőernyősöknek és legendás parancsnokuknak, Sosabowski vezérőrnagynak. Ôk ugyanis - egyedül az 1944. szeptember 17-én megindított Market Garden hadművelet résztvevői közül - önfeláldozásukért semmiféle elismerésben nem részesültek.

 

Bresztszkaja Kreposzty
Polgár Tamás

magazin.regiment.hu

A világért sem szeretném a REGIMENT olvasóit a szerzői és szomszédos jogok megsértésére biztatni, de a Breszt erődje című filmet sajnos legális úton nemigen láthatja senki hazánkban. Valahogy nem fért el a mozik műsorán a sok bárgyú szuperhős és csillogó vámpír mellett, DVD-n pedig nem adták ki. Így hát, aki látni szeretné ezt a kiváló orosz-fehérorosz háborús filmet, kénytelen lesz a legközelebbi torrentszerverhez fordulni.

 

Hajtóvadászat
Zsig Zoltán

magazin.regiment.hu

1996-ban olyan incidensre került sor Dél-Korea területén, amelyre leginkább csak az akciófilmekben van példa. Egy balul sikerült titkos felderítő műveletet követően észak-koreai katonák próbáltak hazajutni az ellenséges területen. Hamar felfedezték őket, az üldözésükre nagy erőket mozgósítottak. Ennek ellenére többen hetekig bujkáltak sikeresen, eközben sok embert öltek meg.

 

A pokol előszobája
Varga Csaba Béla

magazin.regiment.hu

A gonosz és öreg ománi szultán fegyveres néger rabszolgái élén, kezében angol géppisztollyal várta lázongó alattvalóit. Esze ágában sem volt belenyugodni abba, hogy a britek az SAS kommandósai segítségével letaszítsák a trónjáról. Igaz történet a hidegháború egyik távoli frontjáról.

 

Kihegyezett szablya
Négyesi Lajos

magazin.regiment.hu

1916 júniusában a Bruszilov offenzíva időszakában az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje pótolhatatlan veszteségeket szenvedett, és csaknem az összeomlás szélére jutott. A válságot érzékelve a korábbi szövetséges Románia elérkezettnek látta az időt, hogy az antant oldalára álljon, és így próbálja érvényesíteni területi követeléseit.