Archívum - 2013/1

Rommel utolsó győzelme
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

1943-ban az észak-afrikai háború végjátéka Tunéziában folyt. A hadjárat egyik döntő összecsapására februárban került sor a Kaszerine-hágónál. A csatát azért tartják jelentős mérföldkőnek, mert ebben mérték először össze erejüket az amerikai és a német hadseregek. A Wehrmacht taktikai győzelmet aratott, saját hibáikból azonban gyorsan tanultak az Újvilágból érkezett zöldfülűek, és olyan személyi, illetve szervezeti változtatásokat hajtottak végre, melyek meghatározónak bizonyultak a háború hátralévő részében. A sivatagi hadviselés specialistája, Erwin Rommel tábornagy pedig ezt követően már nemcsak azon a fronton nem tudott sikereket elérni, hanem másutt sem.

 

Omar Nelson Bradley
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

Ha a nevét említik, mindenkinek először az egyik haditudósító által ráragasztott név jut az eszébe. A "GI's General", vagyis a "bakák generálisa" jelző ellenére Bradley a tábornokok tábornoka lett, hiszen az amerikai hadsereg ötödik, egyben utolsó ötcsillagos tábornokaként vonult nyugállományba, és 88 éves korában bekövetkezett halálával sírba szállt ez a rendfokozat is.

 

Vijjogó Sasok
Kiss Roland

magazin.regiment.hu

Annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban már korán forradalmi ötletek születtek a légi szállítású alakulatokról, 1939 tavaszán az amerikai hadsereg még mindig azon vitázott, hogy ha lennének ejtőernyősei, akkor azok a gyalogság, a műszakiak vagy a hadsereg légiereje alá tartoznának-e. Ám a német ejtőernyősök sikerei meggyőzték az amerikai hadvezetést, hogy a légideszantosok nélkülözhetetlenek a modern háborúban. Így született meg a 101. légideszant-hadosztály.

 

Emlékét szobor is őrzi
Kiss Roland

magazin.regiment.hu

Az Elit alakulat című könyvből, illetve sorozatból megismert Richard Winters őrnagyról még évtizedekkel a háború után is volt katonái a legnagyobb megbecsüléssel, tisztelettel és szeretettel beszélnek. Ez a jóindulatú, sportos, szerény, vallásos fi atalember nem készült katonának, de a történelem más sorsot szánt neki, amelyet talán a tiszteletére emelt szobron látható felirat foglal össze a legjobban: "A háborúk nem csinálnak nagy embereket, csak kihozzák a nagyságot a jó emberekből."

 

A halál 36 órája
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

A német határ közelében fekvő Hosingen luxemburgi község 1944 decemberében azzal írta be magát a II. világháború történetébe, hogy védői - az amerikai 110. gyalogezred katonái - az ardenneki csata kezdetén 36 órára megakasztották a nyugat felé nyomuló németek balszárnyának utánpótlás-szállítását. Ezzel nemcsak a támadók ütemtervét borították fel, hanem időt nyertek ahhoz is, hogy a többiek megerősítsék a közeli Bastogne-t. A kulcsfontosságú belga város sikertelen ostroma pedig döntően befolyásolta Hitler utolsó offenzívájának kimenetelét.

 

Kódbeszélők
Horváth Zoltán

magazin.regiment.hu

1942-ben a II. világháború csendes-óceáni hadszínterén a japánok azért okoztak sok veszteséget az amerikai fegyveres erőknek, mert feltörték minden kódolt rádióüzenetüket. Az ellenszert az egyre bonyolultabb kódokban vélték megtalálni, ami odáig fajult, hogy néhány sor kódolása, elküldése, vétele, majd megfejtése órákat vett igénybe. Erre viszont a harc forgatagában, mikor a kutyaszorítóba került tengerészgyalogosok megsegítésére perceken belül kellett volna egy tűzcsapás vagy a vadászbombázók beavatkozása, nem volt idő. Ekkor állt elő egy mérnök azzal a javaslattal, hogy a navahó indiánok ősi nyelvét használják a rádióüzenetek titkosítására.

 

A felkelő nap sugarai
Sallay Gergely Pál

magazin.regiment.hu

A Japán Császárság és a Magyar Királyság közti diplomáciai kapcsolatok első világháborút követő (újra)felvétele után, az 1920-as években Japán nem mutatott különösebb érdeklődést Magyarország iránt - ahogy politikailag, úgy katonai szempontból sem.

 

Volt egyszer egy Volksmarine
Sáry Zoltán

magazin.regiment.hu

Kelet-Németország a hidegháború során az első vonalban volt, így méretét és minőségét tekintve igen komoly haderővel rendelkezett. Mivel tengerpartja is volt, ezért a fegyveres erők részét képezte a haditengerészet is hadműveletek végrehajtására, illetve a békeidős feladatok ellátására.

 

Fekete felszabadítók
Varga Csaba Béla

magazin.regiment.hu

Az USA hadereje kiemelkedően fontos szerepet játszott Nyugat-Európa felszabadításában. A kontinens számos városában láthatjuk az amerikai hősök emlékművét. Arról azonban kevesen tudnak, hogy a németek elleni győzelem kivívása során milyen sok afrikai származású amerikai is fegyvert fogott.

 

Vágjátok le az elnök fejét!
Zsig Zoltán

magazin.regiment.hu

A katonai műveletek esetében akkor használják a lefejező kifejezést, ha az ellenség politikai, katonai vezetésének megölése a cél. Ezzel a haderő alakulatai a legkritikusabb időben hiába várnák az utasításokat, zavar keletkezne a rendszerben. 1968-ban észak-koreai katonák azonban valóban azt a parancsot kapták, hogy a célszemély fejét elválasszák a testétől.

 

Az esélytelenek bátorsága
Varga Csaba Béla

magazin.regiment.hu

Etiópia népe számára a II. világháború 1935 őszén tört ki. Az ország elavult hadserege halált megvető bátorsággal vetette magát az olasz hódítókra. Önfeláldozó küzdelmük során kiderült, hogy egy merész harcos akár egy szál karddal is le tud győzni egy harckocsit.

 

A koreai Piszkos 31
Zsig Zoltán

magazin.regiment.hu

Az elnök elleni merényletkísérlet után Dél-Koreában felállítottak egy titkos alakulatot, amelyet szintén különleges műveletre készítettek fel. Habár hivatalosan soha nem ismerték el, valószínűleg az északi vezér likvidálására képezték ki őket. A közelmúltban egy mozifi lm bemutatása segített az elhallgatott múltat feldolgozni.

 

Operation Konrad
Udovetz György

magazin.regiment.hu

Budapest felmentési kísérletei: a szovjet ostromgyűrű feltörését, ezzel a körülzárt magyar főváros védőivel való harcászati összeköttetés megteremtését célzó német támadások. Budapest körülzárásának első hírére Hitler már 1944. december 24-én megparancsolta, hogy lengyel területről a Herbert Otto Gille SS-Obergruppenführer vezette IV. SS-páncéloshadtestet haladéktalanul szállítsák Magyarországra, Budapest felmentésére.