Archívum - 2014/1

Az utolsó előtti lépés
Ravasz István

magazon.regiment.hu

"A szovjet kormány úgy véli, hogy azért a fegyveres segítségért, amelyet Magyarország Németországnak nyújtott … a felelősséget nemcsak a magyar kormánynak kell viselnie, hanem nagyobb vagy kisebb mértékben a magyar népnek is." - Sztálin, 1943. június 7.

 

Szomorú vasárnap
Sebők János

magazon.regiment.hu

1944. március 19-e, vasárnap. A napi középhőmérséklet plusz 6 fok. Erősen felhős, szinte őszies idő.

 

Órarend
Sebők János

magazon.regiment.hu

1944. március 19., 0.00–2.00: Éjfél után együtt az ország katonai és politikai vezetői a budai Sándor-palotában: köztük Baj­nóczy József vezérezredes, a vezérkar főnökének helyettese, Miklós Béla vezérezredes, a kormányzó katonai irodájának a főnöke, Bakay Szilárd altábornagy, a szombathelyi III. hadtest parancsnoka, Néday István vezérezredes, az 1. magyar hadsereg parancsnoka, Beregfy Károly vezérezredes, az I. hadtest parancsnoka, Magyarossy Sándor altábornagy, a légierők parancsnoka, Vörös János altábornagy, a székesfehérvári II. hadtest parancsnoka, Hellenbroth Vilmos vezérőrnagy, a légierők parancsnokának a helyettese…

 

Hitler titkos fegyverei
Sebők János

magazon.regiment.hu

1942-ben a német haderő főparancsnoksága (OKW) már erőteljesen érdeklődött és támogatta a folyékony üzemanyaggal működő rakéta terveit, amelyet Peenemündében, Észak-Németországban, a Balti-tenger partján fejlesztettek.

 

A Gémkapocs hadművelet
Remes Péter

magazon.regiment.hu

1946-ban, a háborús bűnösök nürnbergi perében a szövetséges hatalmak a Harmadik Birodalom vezetőit ítélték el a második világháború alatt elkövetett bűneik miatt. A per folyamán a Gestapo (titkosrendőrség), az SD (hírszerző szolgálat) és az SS (Nemzetiszocialista Német Munkáspárt katonai és védelmi szervezete) felett is ítéletet mondtak. Tizenkét vádlottat kötél általi halálra, hetet letöltendő börtönbüntetésre ítéltek, hármat pedig felmentettek. 1947 és 1949 között további tizenkét per zajlott le ugyancsak a nürnbergi Igazságügyi Palotában, hozzávetőlegesen 200 további személy került vád alá, köztük az embereken kísérleteket folytató orvosok, a koncentrációs táborok parancsnokai és a nemzetiszocialista gyakorlatot támogató náci bírák is.

 

Az áttörhetetlen
Horváth Zoltán

magazon.regiment.hu

André Maginot hadügyminiszter életének fő művét sokan bírálták, pedig az lényegében eleget tett annak, amire az 1930-as években megépítették, azaz elriasztotta a németeket a közös határ átlépésétől. Mivel a nagyszabású munkálatokat képtelenség lett volna titkolni, ezért az erődvonalat egyenesen a béke jelképeként propagálták, ami lehetetlenné teszi az újabb háborút. A rossz szomszédok elrettentésére ugyanakkor metszetrajzokkal, fotókkal gazdagon illusztrált cikkeket jelentettek meg Európa-szerte, melyek a 350 km hosszúságú erődvonalat a kínai nagy fal XX. századi változatának igyekeztek beállítani.

 

A célpont: Kréta
Zsig Zoltán

magazon.regiment.hu

A II. világháborúban a legnagyobb német ejtőernyős hadműveletre Kréta elfoglalása során került sor. A náci propaganda hatalmas sikerről számolt be, hiszen a kitűzött céljukat sikerült elérni. Azonban egyáltalán nem volt könnyű a győzelem, sok német katona élete árán tudták csak megszerezni a szigetet.

 

A halálba küldött óriás
Horváth Zoltán

magazon.regiment.hu

A német haditengerészet, a Kriegsmarine csatacirkálójának végzete 1943. december 26-án, az Északi-fok jéghideg habjai között teljesedett be. A Royal Navy, a brit Királyi Hadiflotta hajóival vállalt csata ugyanis a Scharnhorst és csaknem teljes személyzete pusztulásával végződött. Maga az összecsapás pedig úgy vonult be a hadtörténelembe, mint európai vizeken a páncélos óriások legutolsó megmérkőzése.

 

A magtár szörnyű titka
Horváth Zoltán

magazon.regiment.hu

1945. április 15-én az amerikai 102. gyalogoshadosztály egyik járőre a szászországi Gardelegen határában merő véletlenségből bukkant rá az utolsó náci rémtettek egyikére. Két nappal korábban SS-őrök, -ejtőernyősök és Volkssturm népfelkelők az ottani magtárba zártak ezernél is több kényszermunkást, orosz hadifoglyot és zsidó deportáltat, majd kézigránátokkal, rakétapisztolyokkal begyújtották a padlóra szórt, benzinnel átitatott szalmát. Azokat pedig, akik menekülni igyekeztek a pokoli tűzből, fegyvereikkel terítették le. Vérengzésük 1016 áldozatának eltüntetésére azonban már nem maradt idejük, mert a városkába órákon belül bevonultak az amerikaiak.

 

Minden kezdet nehéz
Varga Csaba Béla

magazon.regiment.hu

A korszerű hadviselés első tankcsatájában a francia köd, a brit haderő és II. Vilmos német császár hadserege csapott össze. 1918-ban először küzdöttek harckocsik harckocsik ellen. A győzelmet egyértelműen a mustárgázzal keveredő, sűrű, gomolygó ködfoszlányok vívták ki, míg a britek a rendkívül tiszteletreméltó harmadik helyezést érték el.  A németek csupán a megalázó, utolsó előtti helyre szorultak.

 

Eltört Vörös Szárnyak
Zsig Zoltán

magazon.regiment.hu

Nemrég mutatták be a Túlélő című filmet, amely valós események alapján készült. Egy négytagú SEAL-csoport tagjainak harci bevetését mutatja be, több jelenet azonban nem egészen fedi a valóságot. Az események rekonstruálása valóban nehéz lehetett, hiszen egy ember elmondására kellett hagyatkozni.

 

Amerika szégyene
Horváth Zoltán

magazon.regiment.hu

A II. világháború idején a százezret is meghaladta azoknak az amerikai állampolgároknak a száma, akiket csak azért fosztottak meg szabadságuktól, mert őseik ellenséges országokból érkeztek. Döntő többségük a japánok közül került ki. A minden alap nélkül háborús kockázati tényezőnek tartott nőket, férfiakat és gyerekeket ezért otthonaik elhagyására, vállalkozásaik feladására kényszerítették, majd a földönfutókká tett szerencsétleneket 1942 tavaszától legalább 2 és fél évre táborok szögesdrótjai mögé zárták.