ARCHÍVUM - 2017/2

Menekülés Brestből
Juharos Tamás

magazin-regiment.hu

A két világháború közti évtizedekben Franciaország rendelkezett a világ legnagyobb aranytartalékával. (Ennek jó része állítólag a trianoni békeszerződéssel Romániához került bányákból származott, fizetségképpen Erdélyért.) Az ország összes, mintegy 2500 tonnás készletének megszerzése a németek egyik fontos hadicélja volt 1940-ben. Hogy ez nem sikerült, annak néhány francia banktisztviselő, tengerész és katona elképesztő bátorsága volt az oka.

 

Halál a tenger felől
Varga Csaba Béla

magazin-regiment.hu

Japánban már jóval a II. világháború kirobbanása előtt válogatott harcosokból álló, remekül felszerelt különleges egységeket hoztak létre. Nagy dicsőség, ugyanakkor életveszélyes kaland is volt ezekben szolgálni. A kezdeti győzelmek kivívásában fontos szerepet játszottak a haditengerészet félelmet nem ismerő rohamcsapatai.

 

Harckészültség
Zsig Zoltán

magazin-regiment.hu

A hatnapos háború nagyon gyors lefolyású volt, de a kirobbanásáig tartó út annál hosszabb. Számos okot lehet felsorolni, mi vezetett a konfl iktushoz. Érzelmi, etnikai, vallási, földrajzi, gazdasági, világpolitikai és persze egyéni szempontok egyaránt felsorolhatók, mi motiválta a döntéshozókat.

 

Hatnapos háború
Varga Csaba Béla

magazin-regiment.hu

Az Izrael és a szomszédos államok közötti harmadik háború 1967. június 5-én robbant ki. Az összecsapások csupán hat napon át tartottak. A fegyveres harc kitörésekor az arab országok túlerőben voltak. Több katonájuk, harckocsijuk és repülőgépük volt, mint ellenfelüknek. Izraelben vakmerő haditervet dolgoztak ki a győzelem reményében. Csakhogy az első lövések eldördülésekor még nem lehetett tudni, sikerülhet-e a merész elképzeléseket valóra váltani.

 

Sivatagi csatatér
Sáry Zoltán

magazin-regiment.hu

Az 1950-es évek során egyértelművé vált, hogy Izrael és az arab államok szembenállása miatt a Közel-Kelet továbbra is háborús övezetnek számít. Az összes érdekelt fél gőzerővel készült az újabb ütközetre, ami a páncélosbeszerzéseken is látszódott.

 

Izrael vasökle
Varga Csaba Béla

magazin-regiment.hu

Az IDF vezetése 1967 elején jogosan bízott abban, hogy a páncélosok döntő szerepet játszanak majd a harmadik arab-izraeli háborúban. Az előző évek reformjainak köszönhetően a fegyvernem lesújtani készülő vasökölként várta az első lövés eldördülését. Bár az arab hadseregek jelentős létszámfölényben voltak, az izraeli személyi állomány sokkal jobb kiképzést kapott. A harckocsizók meghálálták a beléjük vetett bizalmat, könyörtelen küzdelemben, gyakran jelentős túlerő ellen arattak győzelmet az összes frontszakaszon.

 

Földi pokol
Trautmann Balázs

magazin-regiment.hu

Van egy fegyver, mely majdnem olyan veszélyes a használójára, mint a célpontjára. Gyűlölettel és rettegéssel emlegeti mindenki, aki már találkozott vele működés közben. Talán a legnagyobb szenvedéssel semlegesíti az ellenséget.

 

Mindhalálig katona
Zsig Zoltán

magazin-regiment.hu

A nagyközönség Harold Moore nevét az általa megírt könyvből, majd az abból készült filmből ismerhette meg. A vietnami háború egyik fontos csatájának történetét mutatta be részletesen, és persze azt az embert is, aki szó szerint ott volt a harcok sűrűjében.

 

A zászlóshajó
Lippai Péter

magazin-regiment.hu

A köztudat szerint Debrecenben diszlokáló Magyar Honvédség (MH) 5. Bocskai Lövészdandár 2004 után kapta a „zászlóshajó” ragadványnevet, amikor is alárendeltségébe került a már korábban felszámolt hódmezővásárhelyi 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár kötelékében lévő, de ekkor már önállóan működő két zászlóalj. A MH akkori átszervezése során ezzel a lépéssel a Bocskai lett a magyar szárazföldi erők legnagyobb katonai szervezete.

 

Több mint ragadozó
Sáry Zoltán

magazin-regiment.hu

Az 1950-es években Nyugat-Németország újra felállította fegyveres erejét. A jelentős erőfölényben lévő szovjet páncélosokkal szemben fontosnak bizonyult a harckocsizó fegyvernem, melyet kezdetben import-haditechnikával szereltek fel.

 

Bizalomerősítés
Wim Das és Kees Otten

magazin-regiment.hu

A NATO szervezetén belül fontos feladatnak számít az orosz fenyegetésre történő válasz, illetve a keleti határok védelme. A tagországok légterét oltalmazó Baltic Air Policing misszión kívül számos más jellegű tevékenység is folyik. Ilyen például a Bison Drawsko, amely a szárazföldi haderőnem hagyományos hadviselésének gyakorlására szolgál.

 

Aki dudás akar lenni...
Snoj Péter

magazin-regiment.hu

Simon Cristopher Joseph Fraser, avagy XV. Lord Lovat és személyi skót dudása, Bill Millin kétségkívül meghatározó, ám mégis méltatlanul feledésbe tűnő alakjai a szövetségesek 1944-es normandiai inváziójának. Mindkét skótfelföldi harcos más-más virtussal vívott ki elismerést bajtársaik és a hadsereg vezetése szemében.

 

D-Day Experience
ifj. Tőrös István

magazin-regiment.hu

A D-napot követően a Utah és az Omaha partszakasz összekapcsolása létfontosságú volt a hadművelet további sikerét illetően. A védekező német csapatoknak ekkor még lehetősége lett volna beékelődni az elfoglalt partszakaszok közé, és ezzel visszaszorítani a tengerbe az amerikaiakat. Eisenhower tábornok június 7-én az Omaha parton tett látogatása után ki is adta a parancsot a még német kézen lévő területek elfoglalására. Carentant a 101. légi szállítású hadosztály kapta feladatul.